Kontakta Svidjan

Svidjan
Telefon: 090-16 22 65
E-post:

Besöksadress: Svidjevägen 4

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Förskolan Svidjan är en enavdelningsförskola med 18 barn i åldrarna 1–5 år. Förskolan ligger i den gamla delen av Röbäck nära till jordbruk och skog. Vi utgår från allas lika värde, i en förskola där alla barn, föräldrar och personal ska känna delaktighet och trygghet.

Trygghet

Vår förskola ska vara en demokratisk mötesplats där varje människa är en tillgång utifrån sina egna förmågor och kompetenser. Där lusten, leken och lärandet bildar en plattform för alla barns växande. Vi arbetar enligt förskolans läroplan och har alltid barnens trygghet, trivsel, glädje och identitetsutveckling för ögonen i allt vi gör.

Läs mer om trygghet och introduktion Öppnas i nytt fönster..

Stimulerande miljöer

Våra miljöer är utformade så att de inbjuder, intresserar och lockar till lek, samspel och lärande. De är lustfyllda, tillgängliga, utmanande och kreativa. Möjligheter att i experimenterandet, leken, fantasin och skapandet möta andra barn och vuxna i ett utbyte och samspel, är byggt på delaktighet för alla.

Vår förskola ska ha platser för lustfyllda, kreativa och utmanande möten av olika slag mellan barn-barn, barn-vuxna, barn-material och vuxna-vuxna.

Lärande

Barn kan och barn vill. Alla barn är intelligenta, nyfikna och vill lära sig. Barn och pedagoger arbetar experimenterande och utforskande där barns intresse, tankar och funderingar ligger som grund. Vi lär tillsammans och av varandra. 

Läs mer om lärande Öppnas i nytt fönster..

Bild
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin