Kontakta Stöcke

Stöcke
Telefon: 090-16 30 02
E-post:

Besöksadress: Stöcke 163

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Hur vi jobbar

Hos oss är barnen i fokus. Redan på förskolan kan vi upptäcka behov och sätta in tidiga insatser. Genom att vi kan följa barnen från förskolan till åk 6 kan vi tidigt möta varje barns behov och därmed skapa goda förutsättningar för varje barn att utvecklas och nå skolans mål.

I Stöckes alla verksamheter arbetar personalen för att alla barn och elever ska ha möjlighet till en god grund för sitt livslånga lärande genom att bli trygga individer med framtidstro.

Vi har goda relationer mellan barn, elever och personal. Det vi vill stödja är att barn och elever ska utveckla förmågan att känna empati och respekt samt att få utrymme att förvärva goda livskunskaper.

Nolltolerans mot mobbing och kränkande handling gäller inom båda verksamheterna. Vårt verksamhetsmål bygger på diskussioner i hela personalgruppen, förskola, skola och fritids och vi vill tillsammans utgå från denna i vårt gemensamma arbete att förverkliga den

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark