Kontakta Stöcke

Stöcke
Telefon: 090-16 30 02
E-post:

Besöksadress: Stöcke 163

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Stöcke förskola ligger en mil söder om Umeå i en gammal jordbruksbygd. Upptagningsområdet för Stöckes enheter ligger inom typisk landsbygd. Tillgång till naturen finns runt knuten, här mellanlandar tranor, sångsvanar och gäss på sin väg norrut eller söderut. De egna skolskogarna ligger nära och möjligheten att bedriva utomhuspedagogik är mycket goda. Lärorummet flyttas regelbundet ut till skolgård och skolskog.

Förskolan har mellan 64–72 inskrivna barn. De yngsta barnen, 1–3 åringarna, har sin placering på bottenvåningen på avdelning Stubben och Stenen. De äldre barnen, 3–5-åringarna, har sina hemvist på övervåningen på avdelnig Svampen och Stammen. 

Tillsammans skapar vi goda relationer

Personalen från förskola till årskurs 6 arbetar tillsammans för ökad måluppfyllelse. För oss är barn och elever i fokus, vårt mål är att alla elever ska nå godkänt i alla ämnen när de går vidare efter årskurs 6. Vår ambition och strävan är att alla barn och elever ska utmanas i sitt lärande. 

Läs mer om hur vi jobbaröppnas i nytt fönster

Förskola och skola mitt i byn

Stöckes enheter erbjuder en trygg miljö från förskola till och med årskurs 6. Både förskolan och skolan är små enheter med möjlighet att se alla barn och elever.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2018
Publicerad: 15 juni 2017
Sidan publicerad av: Lotta Fjellner