Kontakta Skattelden

Skattelden
Telefon: 090-16 36 84
E-post:

Besöksadress: Stråkvägen 12

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Lärande för hållbar utveckling

För ett livslångt lärande och en hållbar utveckling vill vi att varje barn i samspel med andra är trygga, trivs och känner glädje på Skattelden.

Trygghet och trivsel

På Skattelden arbetar vi för att alla barn ska bli sedda och bekräftade av uppmuntrande och aktiva pedagoger. Barnen ska känna glädje, delaktighet och samhörighet i förskolan.

Inflytande och delaktighet

Barnen har möjlighet att efter sin förmåga påverka verksamhetens innehåll och arbetssätt. Barnen deltar också i utvärdering av verksamheten. Skattelden har ett Barnråd med representanter från alla avdelningar. Här avhandlas både stort och smått och barnen får bland annat vara med och fatta beslut som rör förskolans kompisregler och vad vi ska odla i trädgårdslandet.

Språk och kommunikation

Varje barns sätt att kommunicera stimuleras och vi tillhandahåller olika uttrycksformer.

Självkänsla och empatisk förmåga

Barnen hjälper varandra och kan leva sig in i andras känslor och i handling visa respekt och förståelse för andra människor. Barnen tror på sina förmågor, jag kan, jag vill, jag törs.

Vi uppmärksammar och bekräftar barnen för dem de är. Vi ger barnen ansvar och vi ser och tror på deras förmågor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin