Kontakta Skattelden

Skattelden
Telefon: 090-16 36 84
E-post:

Besöksadress: Stråkvägen 12

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Förskolan Skattelden ligger på Tomtebo. Vi har promenadavstånd till både skog, sjö och äventyrslekplats. På Skattelden jobbar vi med trygghet och trivsel som grund för det livslånga lärandet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helthet i förskolans utbildning.

Förskolan har sex avdelningar och arbetar tillsammans parvis. Varje storavdelning har en äldre och en yngre sida.

Normer och värden

Trygghet och trivsel är en förutsättning för att kunna lära. På Skattelden lägger vi stor vikt vid att barnen lär känna varandra och känner sig trygga med både de andra barnen och de vuxna. Med observationer, barnintervjuer och föräldrasamtal som underlag kartlägger vi barnens trygghet och trivsel regelbundet under året.

Utveckling och lärande

Med förskolans läroplan och barnens nyfikenhet som bas lägger våra duktiga förskollärare och barnskötare grunden för det livslånga lärandet. Vi uppmuntrar barnen att fundera, prova och undersöka.

Barns inflytande

Barnen ges utifrån sin förmåga möjlighet att vara med och påverka sin vardag. Vi lägger stor vikt vid att alla barn tränar på att uttrycka sina åsikter och att lyssna på andras.

Förskola och hem

Kontaken med vårdnadshavarna är en viktig del i förskolans vardag. I den dagliga kontakten är vår målsättning att hinna ge en liten inblick i barnens vardag. Information finns även att läsa i vår lärplattform Unikum. Årligen bjuder vi också in till föräldramöte och utvecklingssamtal.

Introduktion på Skattelden

Vi använder oss av en föräldraaktiv modell för introduktion i förskolan som sträcker sig över två veckor. Tryggheten som grundläggs när barn och vårdnadshavare tillsammans lär känna barngrupp, pedagoger och verksamhet, är en viktig förutsättning för barnens utveckling och lärande under förskoletiden.

När ni tackat ja till en placering hos oss på Skattelden kommer ni att bli kontaktade av förskolan för mer information.

Bild
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 maj 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin