Kontakta Sandgärdan

Sandgärdan
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Alvägen 43

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Samarbete och interaktion

Bild

En vecka varje höst och vår har vi ”Tillsammansvecka”, då får barnen från båda avdelningarna jobba och samarbeta tillsammans i olika projekt. Barnen har bland annat skapat en välkomstskylt till förskolan. Barnen får också kontinuerligt möta barnen på den andra avdelningen för att leka och ta del av annat material. Vi har även tillfällen när barnen som är 4-5 år får träffa barn i samma åldrar från de andra förskolorna i samhället.

Barns inflytande är av betydelse och barnen får vara med och påverka sin vardag i förskolan. I de vardagliga kontakterna övas ständigt den sociala kompetensen. Under de år barnen är hos oss ska de utifrån ålder och mognad träna på att reflektera över sitt eget handlande. Detta arbetar vi pedagoger med genom att vi bl.a. ställer följande frågor vid konflikter:

  • Vad har hänt?
  • Hur kände du?
  • Hur tänkte du?
  • Kunde du ha gjort på något annat sätt?
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2017
Sidan publicerad av: Eva-Lena Hörnfeldt