Kontakta Pilbacken

Pilbacken
Telefon: 090-16 45 13
E-post:

Besöksadress: Filgränd 5

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Vår miljö och lek

Bild

Miljön

Enligt Reggio Emilia brukar man tala om de tre pedagogerna:

  • Barnen - Hjälper varandra i kunskapssökandet
  • Pedagogen - Stöttar barnet i bakgrunden
  • Miljön - föränderlig och stimulerande

Genom att göra miljön tillgänglig för barnen ger vi dem tilltro till sin egen förmåga. Detta gör vi genom att t.ex. ha låga bord och stolar och placera arbetsmaterial åtkomligt för barnen.Vi vill skapa en kreativ och föränderlig miljö som lockar och utmanar, väcker förundran och nyfikenhet, som uppmuntrar till kommunikation.  En estetiskt tilltalande miljö som stimulerar alla våra sinnen, som fångar barnens intresse, väcker deras fantasi och inbjuder till lek.Miljön blir ett pedagogiskt redskap som skall stimulera och inspirera barnen och uppmuntra dem till att söka kunskap.

 Vi arbetar också med lärandet av hållbar utveckling där våra mål är Hälsa, Kretslopptänkande och Demokrati.

Leken den lustfyllda lärandet

Barn lär bäst när det är lustfyllt, spännande och roligt. Vi vill att atmosfären på vår förskola skall präglas av detta. I och genom leken tränas t.ex. motorik, socialt samspel, kommunikation, språk, fantasi och kreativitet.

Genom att erbjuda utmaningar får barnen möjlighet att upptäcka glädjen i att erövra kunskaper och lära nya saker. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och uppleva sig vara en tillgång i gruppen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin