Kontakta Pilbacken

Pilbacken
Telefon: 090-16 45 13
E-post:

Besöksadress: Filgränd 5

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Pilbacken är en förskola med fem avdelningar och ligger på Östra Ersboda. Avdelningarna är åldersindelade med tre avdelningar för de yngre barnen; Lövet, Stubben och Tallen. De äldre barnen går på avdelningar Kotten och Rönnen.

Läs mer om vår förskola

Trygghet i förskolan

Vi arbetar aktivt och samarbetar för att alla barn ska känna sig trygga på förskolan. Introduktion är en viktig grundsten i att barnen knyter an och att även föräldrar känner sig trygga med vår verksamhet.

Introduktionen sker under 14 dagar, med korta besök på cirka en timme de första dagarna som sedan utökas. Under introduktionen ska en vårdnashavare vara med barnet/barnen. 

Vi ser ett gemensamt ansvar för hela förskolans barn och hjälps åt att ta hand om varandras barn vid planering och vid frånvaro av personal. Vi har en tydlig struktur och dagsrytm för att främja igenkännande och kontinuitet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. , 262.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Lärande

Vårt förhållningssätt ska utgå från våra styrdokument som ska vara levande och genomsyra allt i vår verksamhet. Vi arbetar medvetet med att vara närvarande pedagoger. Tillsammans med barnen utmanar vi och stöttar i lek, experimenterande och utforskande.

Läs mer om vårt lärande Öppnas i nytt fönster.

Miljöer och lek

Vi vill att lärmiljöerna både ute och inne skall vara föränderliga och inspirera till kreativitet och ett lustfyllt lärande. Det ska kännas inbjudande och locka till lek, samspel, kreativitet och lärande. Vi vill också att miljöerna ska vara tillgängliga och att det ska finnas en tydlig progression mellan de yngre och äldre avdelningarna i de material och aktiviteter som erbjuds.

Leken är barns viktigaste verktyg för att bearbeta, lära, samspela och att utvecklas. Därför lägger vi stor vikt vid leken. Både den fria och den pedagogstyrda. Vi ser också vikten av närvarande och stödjande pedagoger för att hjälpa barnen framåt i samspel med andra.

Läs mer om vår miljö och lek Öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark