Kontakta Morgonstjärnan

Morgonstjärnan
Telefon: 090-16 27 19
E-post:

Besöksadress: Berghemsvägen 10

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Förskolan Morgonstjärnan delar gård med Berghemsskolan. Det ger goda förutsättningar för ett tidigt samarbete med skolan. I närheten ligger Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus. På promenadavstånd har vi tillgång till Gammliaskogens fina natur och Västerbottens museums område och deras aktiviteter. Morgonstjärnan har fyra hemvisten, Möjligheten, Upptäckaren, Kreativiteten och Utforskaren. Namnen är en vägvisare för den pedagogiska miljön som förskolan står för.

Trygghet

Pedagogerna har en nära relation med barnen och arbetar för en utvecklande kommunikation med vårdnadshavare. Pedagogerna ansvarar tillsammans med förskolans rektor för att utveckla förskolan med läroplanen och kommunala mål som riktmärke. Alla pedagoger ingår i olika ansvarsområden, där planering, reflektion och observationer är viktiga verktyg.

Vi vill göra introduktionperioden till en positiv upplevelse. Vi fokuserar på att barnet ska bli tryggt med oss pedagoger och på sitt hemvist.

Läs mer om introduktion för yngre barn

Läs mer om introduktion för äldre barn

Lek

Miljön på förskolan har byggts upp för att vara lekfull och glädjerik med fokus på att stimulera och utmana barnen till självständighet och delaktighet i sin vardag. Vi vill erbjuda en kulturell möteplats, en plats där barnen har roligt, får lust att lära och utvecklas genom leken.

Lärande miljö

På förskolan Morgonstjärnan använder vi oss av de tre pedagogerna i lärandet; miljön, barnen och pedagogerna. Vi har en föränderlig miljö som lockar till lek och lärande. Där får barnen mötas och lära tillsammans. Vi pedagoger ger dem stimulerande utmaningar och vill vara barnens redskap som håller nyfikenheten, leken och lusten att lära vid liv. Vår roll som pedagoger är att vara medforskare när barnen ska erövra omvärlden.

Läs mer om miljön

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin