Kontakta Luvan

Luvan
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Skravelsjövägen 200

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Lärande

Bild

Vi har ett experimenterande och utforskande arbetssätt där barns intresse, tankar och nyfikenhet ligger som grund.

Genom att låta det pedagogiska arbetet organiseras efter det pedagogiska året och Luvans veckostruktur erbjuder vi en verksamhet som bygger på kontinuitet.
Att få prova, undersöka och testa, om och om igen, är en förutsättning för alla barns växande och lärande. I och med att det pedagogiska året bygger på ett kontinuerligt dokumenterande så hjälper det oss pedagoger att se det som intresserar barnen, vad barnen kan, hur barnen tänker och hur barnen lär sig, dvs. se barnens läroprocesser.  Dessa dokumentationer blir underlag i små och stora projekt under året.

Dokumentation

Den pedagogiska dokumentationen är det som hjälper oss att se det nyfikna och intelligenta barnet. Genom att fota och filma det barnen gör och att skriva ner det barnen säger, försöker vi tydligt visa vilken kompetens varje enskilt barn har, men också den kompetens en grupp barn tillsammans skapar. Genom att vi observerar och dokumenterar stödjer vi barnen att se, minnas, förstå och få syn på sin egen inlärningsprocess. Det vi ser och de reflektioner vi då gör blir underlaget för hur vi går vidare och vi kan bättre förstå vilka aktiviteter och utmaningar vi ska erbjuda barnen. Dokumentationen är en hjälp för barnen att diskutera och reflektera över vad de gjort, men också få en syn på och uppskatta kamraternas lärande och hur man lär och utvecklas tillsammans.

Genom pedagogisk dokumentation blir den pedagogiska verksamheten på förskolan synlig, vilket underlättar för föräldrar att bli delaktiga och ger en grund för att utveckla föräldrasamarbetet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2021
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin