Kontakta Luvan

Luvan
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Skravelsjövägen 200

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats som bygger på värdena delaktighet, glädje, trygghet och allas lika värde.

Trygghet

För oss är trygghet och tillit en grund för ett livslångt lärande och våra pedagoger utgår hela tiden från barnens egna behov.

Läs mer om trygghet och inskolning

Lärande

Barn kan och barn vill. Alla barn är intelligenta, nyfikna och vill lära sig.  Barn och pedagoger arbetar experimenterande och utforskande där barns intresse, tankar och funderingar ligger som grund. Vi lär tillsammans och av varandra.

Läs mer om lärande

Stimulerande miljöer

Vår pedagogiska miljö är ett verktyg för att synliggöra och stärka våra valda värden och våra pedagogiska ställningstaganden.

På vår förskola ska det finnas möjligheter för det egna undersökandet i miljöer som är tillgängliga för alla barn. Därför har vi valt att organisera oss i åldersnära avdelningar och i dem skapa miljöer som gör det möjligt för oss att utmana barnen bättre med material anpassat efter varje barns förutsättningar och behov, vilket stärker deras delaktighet. Möjligheter att i experimenterandet, leken, fantasin, och skapandet möta andra barn och vuxna i ett utbyte och samspel, är byggt på delaktighet för alla. Vår förskola ska ha platser för lustfyllda, kreativa och utmanande möten av olika slag mellan barn–barn, barn–vuxna, barn–material och vuxna–vuxna.

Bild
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin