Kontakta Lundagård

Lundagård
Telefon: 090-16 19 91
E-post:

Besöksadress: Studentvägen 6

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Hållbar utveckling

Vanor och beteenden grundläggs i unga år, därför är det viktigt att hållbar utveckling och ett miljöperspektiv genomsyrar förskolans verksamhet både i innehåll och förhållningssätt.

Genom att arbeta med en syn på livslångt lärande med barnet i centrum och demokratiska arbetsformer ges barnet möjlighet till en helhetssyn av hållbar utveckling. Vi uppmärksammar barnen på vikten av att se på företeelser ur olika perspektiv, samt uppmuntrar barnen att ta del av varandras tankar och att ta ställning.Hoppet arbetar aktivt med lärande för hållbar utveckling.

Återkommande aktiviteter är skräpplockardagen då vi värnar om vår närmiljö, återvinning, odling, användandet av återvunnet material och naturmaterial i vår ateljé samt earth hour. Våra projektperioder tar avstamp i Grön Flagg teman, senast arbetade vi med temat kretslopp som mynnade ut i ett projekt om potatis.

Vår förskola har certifieringen Grön Flagg och har fått Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2017
Sidan publicerad av: Eva-Lena Hörnfeldt