Kontakta Lundagård

Lundagård
Telefon: 090-16 19 90
E-post:

Besöksadress: Studentvägen 6

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Hållbar utveckling

Vanor och beteenden grundläggs i unga år, därför är det viktigt att hållbar utveckling och ett miljöperspektiv genomsyrar förskolans verksamhet både i innehåll och förhållningssätt.

Genom att arbeta med en syn på livslångt lärande med barnet i centrum och demokratiska arbetsformer ges barnet möjlighet till en helhetssyn av hållbar utveckling utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Vi uppmärksammar barnen på vikten av att se på företeelser ur olika perspektiv, samt uppmuntrar barnen att ta del av varandras tankar och att ta ställning. Förskolan Lundagård arbetar aktivt med lärande för hållbar utveckling.

Återkommande aktiviteter är skräpplockardagen då vi värnar om vår närmiljö, återvinning, odling, användandet av återvunnet material och naturmaterial i vår ateljé samt earth hour.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2024
Sidan publicerad av: Elin Sundelin