Kontakta Lundagård

Lundagård
Telefon: 090-16 19 91
E-post:

Besöksadress: Studentvägen 6

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Förskolan Lundagård ligger på Sofiehem nära till Universitetet och Norrlands Universitetsjukhus. Förskolan består av tio hemvisten; Gul, Blå, Orange, Grön, Rosa, Lila, Turkos, Röd, Mörkblå och Vit. Mörkblå och Vit är finskspråkiga hemvisten.

Pedagogisk tanke  

På vår förskola arbetar vi med inspiration från Reggio Emilia i åldersindelade grupper. Detta gör vi för att varje barn ska kunna utvecklas och utmanas både individuellt och i samspel med andra. Vi använder oss av ett undersökande, utforskande arbetssätt där barnens tankar, idéer och fantasi ligger till grund för läroprocessen. Har ni idéer, åsikter eller synpunkter på vårt arbetssätt, diskutera gärna det med oss! Vi vill ha en öppen dialog för att kunna göra det så bra som möjligt för barnen på Lundagård.

Förskola på finska

Hos oss finner du två finskspråkiga hemvist, Mörkblå och Vit. Här är alla pedagoger finsktalande och barnen uppmuntras att prata finska med varandra.

Genom sagor och berättelser, rim och ramsor, klassisk barnlitteratur, sånger och musik, teman, färger, svåra ord med mera får barnen möjlighet att behålla och utveckla sitt modersmål med sin mångkulturella identitet. De finska och svenska traditionerna och högtiderna uppmärksammas i samarbete med föräldrarna.

Barnen deltar också i olika gruppaktiviteter tillsammans med barn från de andra avdelningarna där det talas svenska. På så sätt fördjupas barnens kunskaper i finska samtidigt som de får en daglig och naturlig tillgång även till det svenska språket.

Miljön som blir vad barnen vill

På Lundagård arbetar vi medvetet med att utveckla miljön både ute och inne. Barnen erbjuds en välkomnande miljö som inspirerar till lek och lärande och uppmuntrar deras självständiga utforskande. Vi dokumenterar miljön så att utgångspunkten ligger hos den rådande barngruppens intressen och behov av utmaningar.

Läs mer om vår miljö

Läs mer om vårt arbete med hållbar utveckling

Trygghet att börja hos oss

Vårt mål är att verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik. Inskolningen är en viktig och spännande period för både barn och vårdnadshavare. Hos oss är det viktigt att barnen känner sig sedda och lyssnade på. Vi möjliggör det genom att dela in barngruppen i olika konstellationer utifrån dagens behov och intressen.

Samverkan mellan hem och förskola är viktigt för oss och därför bjuder vi in vårdnadshavare till delaktighet och inflytande i vår verksamhet. Det görs genom den dagliga kontakten, föräldramöten, utvecklingssamtal och vårt förskoleråd. Vi vill att vår samverkan ska präglas av respekt, ömsesidighet och värme.

Föräldraktiv inskolning

För att barn och föräldrar ska bli trygga med personal och förskolans miljö har vi något som kallas för föräldraaktiv inskolning vilket innebär att föräldrarna introducerar barnet i förskolan. Barn och förälder är tillsammans första veckan och den andra vecka ska du som förälder finnas tillgänglig vid behov. För de flesta barn räcker det med en veckas inskolning. Om så inte är fallet för vi en dialog med föräldrarna om hur inskolningen ska läggas upp utifrån barnets behov.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2023
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin