Kontakta Lundagård

Lundagård
Telefon: 090-16 19 90
E-post:

Besöksadress: Studentvägen 6

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Förskolan Lundagård ligger på Sofiehem nära till Universitetet och Norrlands Universitetsjukhus. Förskolan består av tio hemvisten.

Alla hemvisten har barn i åldrarna 1–5år. Syftet är att skapa hållbara barngrupper där barn lär av och med varandra. Det ger oss möjlighet att bedriva undervisning mellan hemvistena där barn och lärarna samverkar och möts i planerad och spontan undervisning.

Vi använder oss av ett undersökande, utforskande arbetssätt där barnens tankar, idéer och fantasi ligger till grund för läroprocessen. Har ni idéer, åsikter eller synpunkter på vårt arbetssätt, diskutera gärna det med oss! Vi vill ha en öppen dialog för att kunna göra det så bra som möjligt för barnen på Lundagård.

Miljön som blir vad barnen vill

På Lundagård arbetar vi medvetet med att utveckla miljön både ute och inne. Barnen erbjuds en välkomnande miljö som inspirerar till lek och lärande och uppmuntrar deras självständiga utforskande. Vi dokumenterar miljön så att utgångspunkten ligger hos den rådande barngruppens intressen och behov av utmaningar.

Läs mer om vår miljö

Läs mer om vårt arbete med hållbar utveckling

Trygghet att börja hos oss

Vårt mål är att verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik. Introduktionen är en viktig och spännande period för både barn och vårdnadshavare. Hos oss är det viktigt att barnen känner sig sedda och lyssnade på. Vi möjliggör det genom att dela in barngruppen i olika konstellationer utifrån dagens behov och intressen.

Samverkan mellan hem och förskola är viktigt för oss och därför bjuder vi in vårdnadshavare till delaktighet och inflytande i vår verksamhet. Det görs genom den dagliga kontakten, föräldramöten och utvecklingssamtal. Vi vill att vår samverkan ska präglas av respekt, ömsesidighet och värme.

Föräldraktiv introduktion

För att barn och föräldrar ska bli trygga med personal och förskolans miljö har vi något som kallas för föräldraaktiv introduktion vilket innebär att föräldrarna introducerar barnet i förskolan. Barn och förälder är tillsammans första veckan och den andra vecka ska du som förälder finnas tillgänglig vid behov.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2024
Sidan publicerad av: Elin Sundelin