Kontakta Linnéan

Linnéan
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Fogdevägen 28

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Introduktion när barnet ska börja förskolan

Vi hälsar er varmt välkomna till oss på Linnean. Vår förskola öppnade 1977 och totalrenoverades under läsåret 2013/2014. Vi har sex avdelningar där barnen är indelade i åldersnära grupper.

Avdelningarnas miljöer är utformade för att ge barnen utmaningar och inspiration till lek och skapande utifrån deras intressen och ålder. Vi har högre personaltäthet på de yngre barnens avdelningar.

Öppettider

Förskolan har öppet mellan klockan 06.30–17.30 varje vardag. Vid behov kan öppettiderna ändras. Vi har stängt tre dagar per år för planering, utvärdering och fortbildning, datum meddelas senast två månader innan. Dessa dagar förväntas du som förälder ordna barntillsyn själv.

Introduktionsperiod

En introduktion tar ca två veckor. Pedagogerna utarbetar ett schema utifrån barnens behov. De första dagarna blir det kortare stunder för att sedan utökas. Detta för att barnen ska hinna vänja sig vid olika rutiner och bli tryggare i miljön och med pedagogerna. Från början är du som vårdnadshavare med men går allt eftersom iväg längre och längre stunder.

Tystnad och anmälningsplikt

All personal på förskolan har såväl tystnads- som anmälningsplikt. Tystnadsplikten innebär att enskilda barns förhållanden inte får röjas till utomstående personer. Anmälningsplikten innebär att personalen är skyldig att kontakta socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa.

Unikum    

Unikum är förskolans lärplattform och en länk mellan hem och förskola/skola. Den används för dokumentation och information till dig som vårdnadshavare om bland annat stängningsdagar, föräldramöten och mycket mer.

Sluta förskolan

Blivande förskoleklassbarn sägs upp automatiskt i slutet av juni. Vill man sluta tidigare måste man säga upp platsen två månader innan. Våren innan barnen börjar förskoleklass påbörjas ett samarbete med närliggande grundskola. På förskolan erbjuds ett utskolningssamtal och från skolan sida erbjuds ett överföringssamtal där vårdnadshavare, pedagoger från förskolan samt pedagoger från skolan deltar.

Några praktiska tips och råd

Barnet får gärna ha med en gosefilt eller mjukisdjur till vilan men andra leksaker lämnas hemma så att de inte går sönder eller försvinner på förskolan.

Kläder behövs för alla väder, vi är ute mycket på vår stora, fina gård. Ombyten är också nödvändigt. Det underlättar både för vårdnadshavare och pedagoger om barnens kläder är märkta. På vintern behöver barnen en lekhjälm på förskolan. Hjälmen ska vara utrustad med grönt spänne.

Blöjor – Barn som använder blöjor ska ha med sig detta hemifrån. Av praktiska skäl vill vi helst undvika up and go-modellen på förskolan.

Schemaläggning av barnets vistelsetider i förskolan sker i Tempus. Du får mer information vid inskolningen.

Närvaro - Barnens vistelsetider styrs av vårdnadshavarnas arbetstider, studietider samt restider till och från förskolan. Vistelsetiderna fyller du i på Tempus via appen "Tempus hemma". Kom ihåg att nudda in samt nudda ut barnen på läsplattan som finns i hallen på respektive avdelning.

Frånvaro - Om barnet är hemma på grund av sjukdom eller ledighet vill vi att du fyller i det på appen "Tempus hemma". Detta eftersom vår planering styrs av hur många barn vi har under dagen och för att det är viktigt för vår kock att veta vid planering och tillagning av mat. Vi ser gärna också att du ringer till barnets avdelning alternativt öppningsavdelningen Gladan och meddelar vid sjukdom. Ring även och meddela när barnet kommer åter till verksamheten. Planerad ledighet meddelas i god tid.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2022
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin