Kontakta Linnéan

Linnéan
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Fogdevägen 28

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Vi arbetar med åldersnäragrupper för att kunna möta barnens behov och intressen. Såväl inredning som material är anpassat efter barnens olika åldrar.

I takt med att barnen växer blir de mer självständiga och vill därför prova på att göra saker själva. Därför skapas miljöer på de olika avdelningarna som succesivt stimulerar och uppmuntrar barnen till just detta. På Linnéan anser vi att barn lär genom leken, därför skapas olika typer av mötesplatser som ger möjligheter till lek.

Mötesplatser

I huset finns torg där barn kan mötas för att bygga och konstruera, uppträda, leka rollekar, baka med mera. I ateljéerna får barn chans att möta, upptäcka och utforska olika material och skaffa sig erfarenheter och utveckla olika förmågor.

Utemiljön: Vi har en stor gård med många mötesplatser, en skogsdunge, en kulle, asfalterade cykelbanor, sandlådor, klätterställning, trädgård, gungor och två lekstugor.

Föräldrasamverkan

Förskolans uppgift är att samverka med vårdnadshavarna och verka för att barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar, den dagliga kontakten är oerhört viktig. Varje höst och vår bjuds ni in till föräldramöten med information och diskussion kring verksamheten. Vi har även ett föräldraråd med föräldrarepresentanter från alla avdelningar. Föräldrarådet träffas en till två gånger per termin tillsammanas med förskolechef och pedagoger. Du som vårdnadshavare erbjuds utvecklingssamtal gällande ditt barn 1 gång per läsår.

Introduktion

På de avdelningar där de minsta barnen går görs de flesta introduktionerna. Vi lägger stor vikt vid att få barnen trygga och att ge dem en positiv start. De blir bekanta med förskolans rutiner, miljön och kompisarna som tillsammans med pedagogerna skapar trygghet.

Läs mer om introduktion

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin