Kontakta Karusellen

Karusellen
Telefon: 090-16 35 61
E-post:

Besöksadress: Karusellvägen 6

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Våra arbetsområden

Bild

I vår strävan efter ständiga förbättringar tar vi fasta på följande områden:

Trygghet och trivsel
Vi eftersträvar att vara lyhörda och verka för en nära vardagskontakt med föräldrarna. Karusellens stabila arbetslag samarbetar i en hela-husetanda, vilket ger trygghet och trivsel för barn och föräldrar.

Lärandemiljö
Vi eftersträvar flexibilitet och anpassar miljön allt eftersom barngruppen förändras.

Självständighet, självtillit, inflytande och ansvar
Vi eftersträvar delaktighet och att barnen ska ha inflytande i verksamheten, alltefter ålder och mognad.  Motto ”hjälp mig få klara det själv”. Ett exempel är Barnrådet för att ta tillvara barnens önskemål och att de ska ta ansvar för sina val.

Lärande En tydlig struktur i veckoplaneringen och arbete i grupper ser till barnens behov utifrån läro­planen.

Förskolan Karusellen står inför en kommande nybyggnation och personalen ska i sam­verkan med ledning och föräldrar planera för den nya förskolan, främst dess pedagogiska innehåll men även inne- och utemiljö med ett hållbarhetsperspektiv. I processen används Umeå Kommuns Funktionsprogram Förskolalänk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2017
Publicerad: 19 april 2017
Sidan publicerad av: Eva-Lena Hörnfeldt