Kontakta Karusellen

Karusellen
Telefon: 090-16 35 61
E-post:

Besöksadress: Karusellvägen 6

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Karusellen är en förskola med fyra avdelningar och som renoverades 2017-2018. Förskolan ligger i centrum av Obbola i ett större villaområde.

På förskolan råder en familjär stämning med en god kommunikation mellan pedagoger och vårdnadshavare. Personalen har mångårig erfarenhet och är välutbildad.

Obbola präglas av sitt kustnära läge och erbjuder en närhet till både vatten, skog och mark. I samhället finns ett flertal fritidsaktiviteter att välja på; skridsko­banor, skidspår, friluftsområden, badplatser och uppvärmd simbassäng. Obbola har ett aktivt föreningsliv med ett flertal idrottsklubbar inom olika verksamheter. 

Miljö och hållbarhet

Förskolan kännetecknas av hög kvalitet i material och utrustning för den pedagogiska verksamheten. Materialet som används uppfyller de krav som finns på miljövänlighet och hållbarhet för verksamhetens ändamål. Utemiljö erbjuder aktiviteter för utforskning, skap­ande och lek inom gården men även i de kringliggande naturområdena utanför förskolan.

Vår verksamhet på Förskolan Karusellen är certifierad för grön flagg. Våra ledord är Närhet till skog och hav: Vi ger barnen möjlighet att utforska den nära naturen. Då kommer barnen att uppleva en glädje av att tillhöra något så fint. Vi samtalar om och är mycket i naturen och har involverat föräldrarna i arbetet med lärande för hållbar utveckling.

Inskolning

Inskolningen pågår i minst 2 veckor. Avsätt denna tid då ni ska vara anträffbara. Första dagen är ett besök på 1 timme. Vi utgår från barnet och vill ge det en bra upplevelse och start hos oss på Karusellen. Den första tiden är ni med ert barn i verksamheten och sedan börjar ni successivt att lämna kortare stunder. Ni får givetvis komma och hälsa på oss innan inskolning för att se hur vi har det och vilka som jobbar hos oss.

Karusellens lärande sker genom leken

Lustfyllt lärande:
 ”Hjälp mig att göra det själv och jag lär mig för hela livet”
Engagemang: 
”Vi är kompetent, energifylld personal som ser alla barn”
Kommunikation:
”Vi lyssnar och tar hänsyn till både stora och små genomvardagskontakten”
Empati:
”Vi värnar och månar om varandra”
Närhet "till skog och hav"

Karusellen har hög kvalitet på sin verksamhet med ett väl inarbetat samarbete mellan avdelningarna Gungan, Snurran, Bollen och Jojon. Förskoleenkäten understryker detta med god svarsfrekvens och genom­gående mycket nöjda brukare. I jämförelse mellan Umeå kommuns förskolor visar enkätens resultat att Karusellen ligger bland de tio främsta av totalt cirka 130 förskolor. Förskolan Karusellen arbetar vidare med resultaten från föregående verksamhetsår genom att erbjuda återkoppling till föräldrar efter utvecklingssamtalet utifrån föräldraenkätens resultat.

I vår strävan efter ständiga förbättringar tar vi fasta på områdena trygghet och trivsel, lärandemiljö, självständighet, självtillit, inflytande och ansvar samt lärande.

Läs mer om våra arbetsområden

Gemenskap

Vi har som tradition vid jul att alla barn gör var sin ljuslykta som vi sedan tänder tillsammans i ett ljusspel och sjunger. Vi har även andra aktiviteter tillsammans för att få en bra sammanhållning på vår förskola, till exempel: Obbola öloppet, skidrännet, lucia, påskfirande, midsommarfirande, storbarnsgrupp, förskolansdag med mera.

Text

Text

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2023
Sidan publicerad av: Evelin Berggren