Kontakta Karet

Karet
Telefon: 090-16 45 60
E-post:

Besöksadress: Byttgränd 15

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Språkutvecklande arbetsätt

Bild

Det finns en röd tråd i det språkutvecklande arbetet med barnen på Ersboda, från förskolan och upp genom hela skolgången.

Karets förskola i samarbete med förskolan Mjölken och Östra Ersbodaskolan arbetar medvetet och strukturerat med språkbaserat lärande i alla förskolans och skolans situationer. Syftet är att utveckla förhållningssätt, undervisning och lärmiljö så att barnen i förskolan och eleverna i skolan ska få möjlighet till ökad måluppfyllelse. Vi ser redan resultat efter två år, då alla elever i årskkurs 3 våren 2015 klarade  nationella proven i svenska i skolan.

Ett viktigt stöd i arbetet har varit vår språk-, läs- och skrivutvecklare Jessica Kristoffersson. Arbetet har lett fram till en språkpolicy som dessutom fått en Europeisk kvalitetsutmärkelse under 2015.

En stor andel av barnen i förskolan är flerspråkiga och därför är barnens språkutveckling och egna språkidentitet och ett aktivt interkulturellt förhållningssätt viktiga delar i förskolan och skolans arbete. Även föräldrars roll är viktig för att uppmuntra barnen i sin språkutveckling. 
Språkpolicy förskolan Karet , 495.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Syfte med språkpolicyn

  • uppnå en långsiktig, medveten och likvärdig språkutvecklande verksamhet som i förlängningen kommer kommunens alla förskolor till godo
  • lyfta fram språkets betydelse för lärande och identitetsutveckling i förskolan
  • erbjuda ett stöd till pedagogerna i förskolans dagliga arbete
  • ge inspiration och handfasta verktyg kring arbetet med barns språkutveckling
  • tidigt kunna identifiera de barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling
  • kvalitetssäkra förskolans språkutvecklande verksamhet
  • synliggöra hur samverkan mellan kommunens förskolor och övriga samarbetspartners kan se ut kring språkutvecklande verksamhet
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2021
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin