Kontakta Karet

Karet
Telefon: 090-16 45 60
E-post:

Besöksadress: Byttgränd 15

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

När ditt barn ska börja på förskolan Karet

Inskolning

Inskolningen sker i samråd med vårdnadshavarna. När ditt barn hunnit vara hos oss en tid har vi ett inskolningssamtal.

Vårt mål med inskolningen är att barnet ska känna trygghet och att vårdnadshavare ska få en inblick i vår verksamhet. Vårdnadshavare och barnet får under inskolningsperioden möjlighet att lära känna förskolans pedagoger, miljön och övriga barn på förskolan. Vårdnadshavare och barn skolas tillsammans in i förskolans grundverksamhet.

Inskolningsperioden kan variera, men som vårdnadshavare får man räkna med cirka 2 veckor. Hur lång inskolningsperioden blir beror oftast på barnets tidigare erfarenheter.

Att tänka på vid inskolning

Barnet behöver succesivt vänja sig att ni lämnar och åker iväg. Det är viktigt att ni vårdnadshavare tydligt visar för barnet när det är tid för er att gå och att ni fullföljer ett avsked. Tänk på att långa och tveksamma avsked kan vara jobbiga och göra barnen osäkra.

När inskolningen är klar och vårdnadshavarna börjar arbeta bör man ha i åtanke att barnet befinner sig i en ny miljö med många barn och vuxna. Det är viktigt att vi har en öppen dialog där barnets behov står i centrum. Ibland kan ett barn behöva en längre inskolningsperiod. I samtal med er beslutar vi gemensamt om att eventuellt förlänga inskolningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2021
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin