Kontakta Haga

Haga
Telefon: 090-16 20 27
E-post:

Besöksadress: Utmarksvägen 1

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Barn med hörselnedsättning

Trollgrottan – en hörselavdelning

Haga förskola har en specialanpassad avdelning för barn 1-5 år. Barnen på Trollgrottan har antingen en egen hörselnedsättning av någon grad, har syskon med hörselnedsättning eller är CODA (children of deaf adult). Nära Haga förskola finns Hagaskolan som erbjuder en fortsatt anpassad verksamhet för barn med hörselnedsättning. Hörselavdelningens verksamhet utformas och anpassas efter barnens behov och förutsättningar.

Exempel på Trollgrottans anpassade verksamhet:
- Laler med ljuddämpande material, hörslinga och annan teknisk utrustning.
- Specialpedagogiskt utbildad personal.
- En tvåspråkig miljö där personalen skiftar mellan teckenspråk, tal och tal med tecken som stöd utifrån individen och situationen.
- Mindre grupp där barnet har möjlighet att se och höra sina kamrater (använda sin auditiva och visuella perceptionsförmåga).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2018
Publicerad: 18 april 2017
Sidan publicerad av: Katarina Marthin