Kontakta Haga

Haga
Telefon: 090-16 19 82
E-post:

Besöksadress: Norra Majorsgatan 25

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Barn med hörselnedsättning

Snäckan – en hörselavdelning

Förskolan Haga har en anpassad avdelning för barn 1-5 år. Barnen på Snäckan har antingen en egen måttlig eller grav hörselnedsättning, har syskon med  måttlig eller grav hörselnedsättning eller är CODA (children of deaf adult). Nära Förskolan Haga finns Hagaskolan som erbjuder en fortsatt anpassad verksamhet för barn med hörselnedsättning. Hörselavdelningens verksamhet utformas och anpassas efter barnens behov och förutsättningar.

Exempel på Snäckans anpassade verksamhet:
- Lokaler med ljuddämpande material, hörslinga och annan teknisk utrustning.
- Specialpedagogiskt utbildad personal.
- En tvåspråkig miljö där personalen skiftar mellan teckenspråk, tal och tal med tecken som stöd utifrån individen och situationen.
- Mindre grupp där barnet har möjlighet att se och höra sina kamrater (använda sin auditiva och visuella perceptionsförmåga).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2021
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin