Kontakta Grönstenen

Grönstenen
Telefon: 090-16 48 50
E-post:

Besöksadress: Bärnstensvägen 2

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Normer och värden

Bild

Förskolans verksamhet vilar på en värdegrund som präglas av; trygghet och tillit, glädje och delaktighet.

Barnen på Grönstenen känner trygghet och tillit genom att vi lägger stor vikt vid hur vi inskolar barnen till förskolan, barngruppen och oss pedagoger främjar självkänslan hos varje barn så att de känner "Jag är bra som den person jag är". Vi ser och bekräftar varje barn behandlar barnen jämlikt (oavsett kön, etnicitet eller klasstillhörighet), låter barnen använda den egna förmågan - prova på olika aktiviteter genom t ex sång- och rörelselekar, sagolek, massage samt gymnastik. Vi uppmuntrar att barnen är självständiga, t ex äter och klär sig själva.

Barnen på Grönstenen känner glädje genom att vi möter barnen med glädje och använder humor, har roligt tillsammans i lek och andra aktiviteter, ofta är ute i naturen. Vi är aktiva pedagoger i leken och utgår från barnens nyfikenhet, kreativitet och upptäckarlust. Vi stimulerar till olika skapande aktiviteter t ex måla, rita, bygga och låter barnen göra studiebesök och vara med om olika upplevelser.

Barnen på Grönstenen känner delaktighet genom att vi låter barnen vara med och påverka utifrån sina förutsättningar, ser till att barnen får möta valsituationer och ger barnen möjlighet att ta ansvar. Vi ser och bekräftar barnen så att de känner sig viktiga och värdefulla. Vi är utmanande, lyssnande och lyhörda pedagoger och utgår från barnen i vardagsarbetet och i olika projekt. Vi har föräldraråd, barnråd och samlingar och har en dialog med föräldrarna som är öppen och tydlig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2021
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin