Kontakta Grönstenen

Grönstenen
Telefon: 090-16 48 50
E-post:

Besöksadress: Bärnstensvägen 2

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Vi arbetar med åldersnära barngrupper i syfte att skapa en god pedagogisk miljö för barnen där varje barn kan utvecklas och bli utmanade individuellt och i samspel med andra.  Vår ute- och innemiljö samt lekmaterialet anpassas utifrån barnens behov. I lek och lärande ger vi barnen utmaningar som gör att de hela tiden utvecklas.

Normer och värden

Förskolans verksamhet vilar på en värdegrund som präglas av;

  • Trygghet och tillit
  • Glädje
  • Delaktighet

Läs mer om normer och värden

Barns inflytande

Vi använder ett undersökande, utforskande förhållningssätt där barns tankar, idéer och fantasi är grunden för inlärningsprocessen. Utifrån Läroplan för förskolan, Lpfö18,  strävar vi efter att barnen ska förstå vad demokrati är och att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Vi strävar även efter att barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Förskola och hem

Vi strävar efter att skapa en god atmosfär där pedagoger och vårdnadshavare känner förtroende för varandra. Vid lämning och hämtning utbyts information på olika sätt mellan förskola och hem. På våra avdelningar finns dokumentation från verksamheten och information i olika former. Föräldrar är alltid välkomna på förskolan och inbjuds vid olika tillfällen som till exempel till föräldramöte, grillkväll, utvecklingssamtal och luciafirande.

Förskolan har föräldraråd som träffas vid ett par tillfällen per läsår. Där får man information om verksamheten samt har möjlighet att vara med och påverka.

Läs mer om hur inskolningen går till.

Uppföljning, utveckling och utvärdering

Genom att arbeta utifrån det pedagogiska året och använda oss av pedagogisk dokumentation ser vi helheten och utvecklar arbetet framåt både för barnen och pedagogerna. Vi erbjuder utvecklingssamtal 1–2 gånger per år där vi samtalar om barnets trivsel, utveckling och lärande. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2023
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin