Kontakta Gitarren

Gitarren
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Fiolstråket 2

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Projekt

Bild

Att arbeta med projekt innebär att ge sig ut på hal is. Att våga starta en process som man inte vet var den ska ta vägen.

Grundidén i alla projekt med barnen på förskolan är att alltid planera bara den allra närmaste framtiden, så att barnens reaktioner på sitt eget görande hela tiden kan ligga till grund för den fortsatta planeringen.

Med hjälp av ett verktyg vi kallar pedagogisk dokumentation, där pedagoger tillsammans med varandra och tillsammans med barn reflekterar kring dokumenterat material, försöker vi hitta och följa barnens tankeströmmar och se lärandet i det de gör, för att på så vis bättre förstå hur vi kan gå vidare i sökandet efter meningsskapande lärandesituationer.

Det nyfikna, fördomsfria utforskandet intar den centrala rollen i ett projekt, liksom tanken om det kollektiva lärandet. Värdegrundsfrågor ingår alltid i projektarbete. Roliga, respektfulla möten mellan barn och pedagoger kring saker att undersöka och lära sig mer om.

Projektarbete är ett fint sätt att märkvärdiggöra barnen, deras tänkande, görande och lärande och det är vårt skarpaste verktyg för ett långsiktigt demokratiarbete

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2017
Sidan publicerad av: Eva-Lena Hörnfeldt