Kontakta Gitarren

Gitarren
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Fiolstråket 2

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi vill vi erbjuda barnen möjligheter att upptäcka och lära tillsammans genom olika skapande uttrycksformer. Vårt arbetssätt grundar sig på att utforska, skapa, lära och lära tillsammans. Idéer och verktyg som styr vårt arbetssätt:

 • Det kompetenta barnet
  Alla barn föds med en lust och en förmåga att lära. Det vill vi ge barnen många möjligheter att visa.
 • Barns hundra språk
  Vi vill lyfta fram fler uttryck än de som sker genom tal och skrift. I sång, dans, hantverk, rörelse och skapande i två eller fler dimensioner kan barnen få möjlighet att hitta nya sätt att lära och uttrycka sig.
 • Lärande i samspel
  Barn behöver andra barn för att spegla sig själva och sina kunskaper, för att bolla sina idéer och utveckla sitt tänkande. I samspel med andra kan summan bli större än delarna tillsammans.
 • Det sinnliga lärandet
  Barnen ska stå i centrum för sitt eget lärande. De ska få chansen att utforska sin omvärld på egna villkor, med så många sinnen som möjligt.
 • Delaktighet
  En levande demokrati börjar i förskolan. Målet hos oss är att alla barn ska känna att deras tankar är viktiga. Vi gör skillnad för andra och andra gör skillnad för oss.
 • Miljön, den tredje pedagogen
  Vi strävar efter miljöer som är inspirerande, utmanande och föränderliga. Barnen ska få möta material och erbjudanden som lockar till kreativitet tillsammans med andra och som skiljer sig från hemmiljön.
 • Naturnära
  Vi vill ge barnen en positiv upplevelse av natur, kretslopp och årstider. Vår närhet till ängen, berget, skogen, vattnet och kolonilotten erbjuder många möjligheter till lärande och utforskande.
 • Genus
  Vi försöker erbjuda könsneutrala mötesplatser. Vi vill att alla barn ska välja aktiviteter och material utifrån intresse hellre än utifrån kön.
 • Projektarbete
  Innebär att vi med utgångspunkt i barnens intressevärld djupdyker ner i ett processinriktat arbete, i jakt på nya tankar och ny kunskap. Med barnens görande som ständig utgångspunkt för den fortsatta planeringen blir resan alltid ny och spännande. Läs mer om våra projekt
 • Pedagogisk dokumentation
  Att fånga barns görande, i exempelvis foto eller video, och skärskåda det utifrån olika pedagogiska fokus. Ett bra verktyg för att synliggöra barns tankar och öka vår förståelse och insyn i barnens värld.

Läs om inskolning på Gitarrens förskola

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2023
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin