Kontakta Ersmark

Ersmark
Telefon: 090-16 45 65
E-post:

Besöksadress: Gamla Ersbodavägen 115

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Att börja förskolan i Ersmark

Bild

Att börja förskolan är en spännande och viktig tid i barnets liv. Det är viktigt att både barnen och vårdnadshavarna känner att introduktionen ger den trygghet som de behöver för en positiv förskolevistelse. Vårdnadshavarna bör avsätta två veckor innan barnet är redo för ordinarie tider på förskolan.

Föräldraaktiv introduktion

Här på förskolan Ersmark arbetar vi utifrån en så kallad föräldraaktiv introduktion. Det betyder att vårdnadshavare följer barnet under tre eller fyra dagar beroende på ålder. Dag 1 09.30-10.30, dag 2 09.30-10.30, dag 3, 09.30-ca 12.30 (utefter när barnet vaknar efter sovvilan). Dag 4 - Dag 10 är tiderna 09.30-ca 13.30 (utefter när barnet vaknar efter sovvilan).

Syftet är att både barnet och vårdnadshavaren ska få god insyn i förskolans verksamhet. Barnet får tid att tillsammans med sina vårdnadshavare utforska den nya miljön, lära känna kompisar och pedagoger. I den föräldraaktiva introduktionen skapas en god relation till pedagogerna på avdelningen och vårdnadshavaren är med i alla situationer under dagen (måltider, sovstund, tvättning och toalettbesök).

Efter cirka en månad kommer vårdnadshavarna att inbjudas till ett samtal där de tillsammans med en pedagog utvärderar introduktionen.

Barnomsorg när du är föräldraledig

Vid föräldraledighet behålls barnets ordinarie placering en månad efter syskonets födelse, därefter erbjuds barnomsorg i förskoleverksamhet med 15 timmar/vecka. På Förskolan Ersmark har vi förlagt dessa timmar till tisdag, onsdag och torsdag mellan kl 08.30-13.30.

Allmän förskola

Allmän förskola gäller från höstterminen det år ditt barn fyller 3 år. Allmän förskola är avgiftsfri och följer. läsårstider och omfattar inte lovdagar. Det betyder att barnet är ledigt under skolans lovdagar. Ansökan om allmän förskola görs skriftligt på en särskild blankett som skickas till placeringsassistenten.

Bibehållen plats

Bibehållen plats gäller de barn som har syskon hemma, med placering 15 timmar i veckan. Man betalar avgift och barnet får vara på förskolan hela året. Är barnet under 3 år finns endast denna placeringsform att välja.

Inkomständringar

Barnomsorgsavgiften tas ut tolv månader per år. Under placeringstiden ska ny uppgift om inkomst lämnas till placeringsassistenten är förändringar inträffar. För er som har e-legitimation kan inkomständring även ske via vår webbtjänst på www.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vistelsetid

Från och med 140301 togs deltidstaxan bort. Vårdnadshavares arbetstider eller studietider samt restid från verksamhet styr barnets vistelsetider.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader. Uppsägning av plats görs skriftligt på en särskild blankett som skickas till placeringsassistenten. För er som har e-legitimation kan det även ske på vår webbtjänst på www.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

På Förskolan Ersmark finns fyra avdelningar som heter Myran, Nyckelpigan, Humlan och Fjärilen.

Du som vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet genom introduktion, föräldramöten, utvecklingssamtal, arbetskvällar och förskoleråd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2023
Sidan publicerad av: Viktoria Huhtasaari