Kontakta Ersmark

Ersmark
Telefon: 090-16 45 65
E-post:

Besöksadress: Gamla Ersbodavägen 115

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Hos oss är det lustfyllt att lära och utgångspunkten är barnens intressen och förmågor. Våra värdeord uttrycker vår vision att alla barn ska känna trygghet och kompisskap, uppleva delaktighet i sin vardag och känna lust och glädje till att lära.

Kompisskap

Lärandet i förskolan ska vara livslångt och vi värdesätter den sociala kompetensen och värdegrundsarbetet. Alla barn skall känna trygghet och gemenskap på förskolan och vara en tillgång för gruppen. Olikheter är en tillgång och barngruppen ser vi som en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande. Alla barn och vuxna ska verka för människors lika värde och se olikheter som en tillgång. Alla ska känna sig lyssnad och sedd av både kompisar och vuxna. Läs mer om vårt arbete med grundläggande trygghet och kompisskap.

Vi fokuserar på kompisskap och värdegrund genom att:

  • Vi välkomnar våra nya kompisar och arbetar samman gruppen genom kompislekar och gruppstärkande aktiviter.
  • Vi utformar en tydlig och inbjudande miljö som utmanar och intresserar barnen i vår grupp.
  • Vi ger vårdnadshavare möjlighet till inflytande och delaktighet i vår verksamhet.

Delaktighet

Förskolan ska lägga grund till att barn förstår vad demokrati är. Därför utgår vi från barnens intressen när vi planerar utformningen av miljö och planering av den pedagogiska verksamheten. Vi ger barn utrymme att ta ansvar utifrån deras ålder och mognad. Vi ger barnen tillfälle att själva styra sina val av aktiviteter. Vårt arbete med barnen sker i ett förtroendefullt samarbete med hemmet och förskolans tydlighet kring mål och innehåll ger vårdnadshavarna möjlighet till inflytande och delaktighet.

Lärande

I förskolan främjar vi lärandet i vardagen och är medvetna om lekens betydelse för små barns lärande. I leken utvecklas förmågor som fantasi, inlevelse, kommunikation samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Genom ett temarikt arbetssätt blir barnens lärande mångsidigt och sammanhängande. Lärande ska var lustfyllt och roligt och ge en känsla av att lyckas och utvecklas.

Vår miljö utformas så att den inbjuder till lek, samspel och lärande. Den ska vara tydlig, tillåtande, tillgänglig, utmanande, kreativ och lustfylld – både ute och inne.

Att börja förskolan i Ersmark
Hållbar utveckling
Öppnas i nytt fönster.
Våra traditioner

Bild
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin