Kontakta Site Page

Site Page

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Ansökan grundskolor

Tjänst/blankett

Mer information

Söka skola, skolbyte, flytta till kommunenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sökperiod till förskoleklass och årskurs 7, januari 2022

Anmäla avsägning av kommunal skolplaceringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ansökan och uppsägning av fritidshemsplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För elever i förskoleklass till och med åk 6

Skolskjuts vid växelvis boende och val av skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer om regler, kontakt för frågor om skolskjutslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om frånvaro och ansökan ledighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lov och läsårstiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan specialkostlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ansökan om modersmålsundervisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om modersmållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppsägning av modersmålsundervisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Mottagande av nyanländ elevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdnadshavare eller kontaktperson till nyanländ elev ska inför ansökan till grundskola (6–15 år) vända sig till Mottagningsenheten, vid Kompetenscentrum för flerspråkighet.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2021
Publicerad: 9 maj 2017
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin