Lyssna
Kontakt

Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Kontakta Tegs centralskola 7–9

Tegs centralskola 7–9
Telefon: 090-16 53 00
E-post:

Besöksadress: Målargränd 15

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Tegs centralskola är en skola för årskurs 7–9 med cirka 320 elever.  Skolan präglas av stabila kunskapsresultat, trygghet och trivsel och är även mottagande enhet för nyanlända elever. Alla våra lärare har behörighet i de ämnen de undervisar i och vi har fyra förstelärare.

 

Till vårdnadshavare för elev i åk 9, Umeås grundskolor.

Temadag till minne av Förintelsen 24 januari 2019

År 2005 bestämde FN att den 27 januari ska vara en internationell minnesdag för Förintelsens offer. På många platser, framförallt i Europa och då även Sverige, hålls därför denna dag olika manifestationer, inte bara för att minnas de oerhörda brotten mot mänskligheten utan även för att uppmärksamma och motarbeta andra typer av övergrepp eller förtryck – både idag och i det förflutna. I år infaller minnesdagen på en lördag och bl.a därför ligger temadagen den 24 januari.

För- och grundskolenämnden i Umeå kommun har tagit beslut om att ge grundskolan i uppdrag att, i samverkan med judiska föreningen och andra intresserade föreningar och organisationer, verka för att en temadag på Förintelsens minnesdag årligen anordnas för alla elever i årskurs 9.

2018 arrangerar Umeå kommun i samarbete med Umeå judiska föreningen och den romska föreningen Hjulet en temadag till minne av Förintelsen för Umeås alla elever i årskurs nio. Under dagen får eleverna lyssna till föreläsningar och musik. Se program härlänk till annan webbplats

Minnesdagen ingår i elevernas undervisning. De kommer att för- och efterarbeta dagens innehåll i sin skola tillsammans med sina lärare som även deltar under dagen, men vi hoppas naturligtvis även att du som vårdnadshavare intresserar dig för ditt barns upplevelser under Förintelsens minnesdag.

Utförlig information om dagen (exakta tider, lunch, transport mm) meddelas till elever på respektive skola. Ta kontakt med ditt barns skola om du undrar över någonting, lämpligast mentor eller annan kontaktperson.

Om du vill läsa mer om Förintelsens minnesdag rekommenderas Levande historias websidalänk till annan webbplats

Med vänliga hälsningar,

Arbetsgruppen för temadagen