Mariehemsgården

   Tillgänglighet

    

   Tillgänglighet på Mariehems fritidsgård betyder flera saker för oss:

   1. Att fysiskt kunna ta sig fram på fritidsgården. Till Mariehems fritidsgård finns ramp och dörröppnare för att lätt ta sig in. Hela fritidsgården ligger på samma plan och det finns inga trösklar någonstans. Inne på fritidsgården är alla dörrar tydligt blå, för att vara lätta att se. Ungdomsköket och ateljén har höj- och sänkbart arbetsbord.

   2. En annan del av tillgänglighet är att kunna ta till sig informationen på fritidsgården. Därför är våra informationsblad till ungdomarna skrivna på ett lättare språk med kortare meningar och mycket stöd av bilder. Så använder vi istället andra kanaler, exempelvis denna hemsida, för information riktat till vårdnadshavare, boendepersonal med flera.

   3. Tillgänglighet är också att kunna delta i aktiviteter. Därför tar vi ofta till innovativa lösningar, så att alla kan vara med. Som vår hemmabyggda “Gotlandsränna” när vi spelar bowling, exempelvis.

   4. Sist men inte minst är tillgänglighet också en fråga om att fritidsgården är öppen när det passar för ungdomarna. Vi har öppet på dagtid för att ungdomarna på Bräntbergsskolan önskar det, vi har öppet kvällar både för den yngre och äldre målgruppen med AST, och likadant för såväl yngre som äldre i särskola/träningsskola. Och fredagskvällarna är öppna för alla. Då är det oftast lite extra festligt.

   Vi värderar tillgänglighet högt. Vi vill verkligen erbjuda alla ungdomar en så givande fritid som möjligt utifrån deras egna intressen och förutsättningar. Så om vi brister i någon del, meddela oss.

   Hade du nytta av informationen?  
   (1 röster)

   Linda Johansson

   arbetsledare
   090-16 56 62
   072-200 56 62
   linda.johansson@umea.se
    

   Ulrik Wemmenhed

   fritidsledare
   090-16 56 64
   070 611 56 64
   ulrik.wemmenhed@umea.se

   Sidan granskad av Linda Johansson

   2019-05-21

   På www.umea.se/ung samlar vi information och länkar för att du som är ung i Umeå kommun lätt ska kunna få hjälp och hitta den information du söker.