Mariehemsgården

   Mariehems fritidsgård – Fritid för alla


   Steget från ung till vuxen kan ibland vara både långt och svårt. Inte minst om en har en funktionsnedsättning. Mariehems fritidsgård samverkar med Fritid för alla för att göra steget så kort och lätt som möjligt.

    

   Fritid för alla har verksamhet för vuxna med funktionsnedsättningar, från 20 år och uppåt.

   De har också verksamhet för vuxna med AST, också det från 20 år och uppåt.

    

   Genom delvis gemensamma aktiviteter och delad personal skapar vi igenkänning för de besökare som befinner sig i gränslandet mellan ungdom och vuxen.

    

   Och genom att våra åldersspann delvis överlappar varandra skapar vi förutsättningar för en smidig övergång för våra besökare från ungdomsgård till vuxenverksamhet, så att ungdomarna på Mariehems fritidsgård i takt med att de blir äldre, steg för steg, kan bekanta sig med vuxenverksamheten på Fritid för alla.


   Hade du nytta av informationen?  
   (1 röster)

   Linda Johansson

   arbetsledare
   090-16 56 62
   072-200 56 62
   linda.johansson@umea.se
    

   Ulrik Wemmenhed

   fritidsledare
   090-16 56 64
   070 611 56 64
   ulrik.wemmenhed@umea.se

   Sidan granskad av Linda Johansson

   2019-05-21

   På www.umea.se/ung samlar vi information och länkar för att du som är ung i Umeå kommun lätt ska kunna få hjälp och hitta den information du söker.