Ungdomsingången
   Barn och ungdomar hoppas studsmatta

   Sök bidrag och arrangera på lovet

   Nu finns möjlighet för föreningar att söka stöd för att ordna aktiviteter för barn och unga under sommarlovet 2019. Många föreningar som öppnat upp sina verksamheter har fått nya medlemmar och nått nya målgrupper.

   För att kunna söka bidrag bör aktiviteterna uppfylla dessa saker:

   • Aktiviteterna ska genomföras under sommarlovet 2019.
   • Aktiviteterna ska rikta sig till skollovslediga barn och unga i åldrarna 6–15 år boende i Umeå kommun.
   • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria och ingen behovsprövning göras. Alla ska kunna delta.
   • Det ska vara lätt att vara ny och delta, till exempel genom drop-in eller prova på-verksamhet. Det är inte möjligt att söka stöd för gratis lägerverksamhet.
   • Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och marknadsföras.
   • Du/ni som arrangerar gör det på fritiden.
   • Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
   • Verksamheten ska vara alkohol- och drogfri.

   Vi ser gärna en spridning av olika aktiviteter runt om i kommunen och inom en rad olika områden som kultur, idrott, med mera. Vi kan ge ersättning för kostnader i samband med aktiviteterna som till exempel lokalkostnad, förbrukningsmaterial, information och marknadsföring. Ni ska redovisa verksamheten och återbala bidragspengar som ni inte har använt. Alla aktiviteter som ni genomför med bidrag från Umeå kommun ska ni också marknadsföra i lovkalendern på www.umea.se/handerpalovet.

   Ansökan

   Namnge ansökan: Sommarlov 2019: Projektets namn.

   Gör ansökan via blankett för projektstöd ungdom. Ansökningar för sommarlovet ska vara Föreningsbyrån tillhanda senast måndag 6 maj.

   För frågor kontakta Föreningsbyrån på mejl: fritid.bidrag@umea.se, Föreningsbyrån tar beslut om vilka ansökningar som beviljas löpande.

   Har ni frågor och funderingar så hör gärna av er innan ni skickar in ansökan.

   Arrangera på Hamnmagasinet

   Sy-lan, konsert, biljardturnering, tv-spelsturnering, workshop i hantverk, stafflimålning, musikquizz eller filmkväll …

   Vill du arrangera något på Hamnmagasinet under loven?

   Kontakta personalen på Hamnmagasinet och bolla din idé!

   Marknadsföring


   Du kanske vill att folk ska dyka upp på ditt evenemang? Här hittar du Tips på hur du kan marknadsföra ditt arrangemang 

   Hade du nytta av informationen?  
   (31 röster)

   Kontakt för föreningar

    

   Har du frågor eller vill du veta mer?

   Mejla fritid.bidrag@umea.se

   Sidan granskad av Sara Stenberg

   2019-05-02

   På www.umea.se/ung samlar vi information och länkar för att du som är ung i Umeå kommun lätt ska kunna få hjälp och hitta den information du söker.