Kontakta Ung i Umeå kommun

Ung i Umeå kommun

Kontakta Umeå kommun

Telefon: $municipality.phone

Besöksadress: $municipality.address
Öppettider: $municipality.hours

Delta i en undersökning för att göra vår verksamhet ännu bättre

Hej vårdnadshavare! Våren 2023 genomför vi på Mariehems fritidsgård en undersökning om vår riktade AST- och funkisverksamhet (för ungdomar som går eller har gått i anpassad grundskola/särskola). Vi vill veta hur vi kan erbjuda bästa möjliga fritid, på bästa möjliga plats och vill gärna ha din hjälp!

Vi önskar genomföra en kort intervju med dig som vårdnadshavare och/eller ditt barn. Intervjun tar max 10 minuter och sker antingen på telefon eller på fritidsgården – du får själv välja vad som är smidigast. Du kan också mejla in dina svar men vi gör gärna intervjun över telefon eller i ett fysiskt möte då vi tror att det ger oss bäst förutsättningar för en givande dialog.

Frågeställningar

Vi vill veta mer om nedanstående områden. Har du annat du vill lyfta upp är det givetvis också välkommet.

  • Våra öppettider och öppetdagar.
  • Förväntningar på vår verksamhet och personal.
  • Vad väljs bort för att vara på fritidsgården (och när väljs fritidsgården bort)?
  • Din kontakt med personalen på Mariehems fritidsgård, våra informationskanaler.
  • Förbindelserna till fritidsgården – bil, buss, taxi etcetera.
  • Geografisk placering av fritidsgården.

Har ditt barn aldrig varit på fritidsgården? Delta gärna ändå!

Om ditt barn aldrig varit på fritidsgården är ditt och ditt barns deltagande ändå jätteviktigt. Vi skulle önska att du spekulerar helt fritt och utan några som helst begränsningar (tänk som om vi har oändligt med pengar, personalresurser och liknande).

  • Vad tror du skulle behövas för att ditt barn skulle besöka, och trivas, på vår fritidsgård? Fundera gärna över alternativ som en digital fritidsgård eller en mobil fritidsgård.
  • Vilka öppettider och öppetdagar skulle passa bra?
  • Vilka olika inriktningar skulle intressera just ditt barn?

Återigen, vi ser helst att vi kan genomföra intervjun via telefon eller på fritidsgården men om du vill ge dina och ditt barns synpunkter via mejl så går det också bra.

Kontaktuppgifter

Anmäl ditt deltagande till Linda eller Ulrik på Mariehems fritidsgård.

AST: Linda, linda.johansson@umea.se, 072-200 56 62

Funkis: Ulrik, ulrik.wemmenhed@umea.se, 070-611 56 64

Tack på förhand!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2023
Sidan publicerad av: Sara Stenberg