Kontakta Naturskolan

Naturskolan
Telefon: 090-16 50 95

Besöksadress: Maja Beskowskolan Fridhemsvägen 2 903 37  Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Skolskogar

Skolskogar i Umeå

Naturskolan har inventerat vilka naturplatser som Umeå kommuns grundskolor använder sig av i undervisningen. Rapporten innehåller även en definition av begreppet skolskog som för- och grundskolans ledningsgrupp ställt sig bakom och önskemål från skolorna om vilket område de helst ser som skolskog. Den kommer att presenteras här när den är färdig. Inventeringen är ett av flera underlag för att nå kommunens miljömål om att alla grundskolor skall ha tillgång till en skolskog.

 

De naturområden som används av Umeå kommuns grundskolor finns också redovisade på en webbkarta. På den kan man välja vilken eller vilka skolors naturplatser som skall visas. Naturplatserna läggs ut på kartan under vårterminen 2024, i takt med att de bearbetas för visning.

| LÄNK TILL WEBBKARTAN | Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturmiljöer används av skolan dels för undervisning och dels för friluftsliv. De är hälsofrämjande och kan rätt använda bidra till ökade och fördjupade kunskaper i olika ämnen. De är också nödvändiga för att uppfylla de mål i läroplanen som är relaterade till naturmöten och naturnära upplevelser.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2024
Sidan publicerad av: Matz Glantz