Kontakta Naturskolan

Naturskolan
Telefon: 090-16 50 95

Besöksadress: Maja Beskowskolan Fridhemsvägen 2 903 37  Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Nätverket LHU

Processen

Syftet med nätverket LHU är att:

  • öka och sprida  kunskaper, kompetenser och erfarenheter i arbetet med lärande för hållbar utveckling.
  • öka förutsättningarna för måluppfyllelse och likvärdighet i enlighet med läroplan och uppdragsplan.
  • utgöra ett tydligt stöd för ledare och kollegor och underlätta så att aktuella frågor kommuniceras inom enheten och nätverket.  

Representanterna i nätverket LHU:

  • deltar på de nätverksträffar som arrangeras två gånger per termin.
  • delger ledare och kollegor information från nätverksträffarna samt tar in synpunkter till nätverket.
  • vidarebefordrar relevant information som kommer via nätverkets sändlista.

Område Öst

Anna-Carin Gritzner
Anna Stålnacke

Område Nord

Lennart Olofsson
Veronica Söderlund Pettersson

Område Syd

Alf Nilsson 
Eva Eriksson

Område Väst

Lena Höök
Åsa Grundström

Område Centrum/Norr

Solveig Häggqvist
Malin Larsson
Erik Nordahl

Förskolestrateg

Pian Rosell

Skolstrateg

Gunnar Olofsson

Naturskolan/sammankallande

Erika Åberg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 februari 2021
Publicerad: 23 november 2020
Sidan publicerad av: Peter Lundgren