• Startsida
  • / Hållbar utevistelse på storförskolor

Kontakta Naturskolan

Naturskolan
Telefon: 090-16 50 95

Besöksadress: Maja Beskowskolan Fridhemsvägen 2 903 37  Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild

Hållbar utevistelse på storförskolor

I detta tvärvetenskapliga projekt studeras betydelsen av förskolebarns utemiljöer för hälsa och relationsskapande med varandra samt naturen som en del i barns lärande för hållbarhet. Forskningsprojektet genomförs under fyra år (2021-2024) och är uppdelat i tre olika delstudier:

  • Den första studien skall ge en överblick över storförskolornas olika utformning och användning i en svensk kommun. Utöver planer och fotodokumentation av miljön genomför förskollärare självregistreringar av hur och var barnen aktiverar sig vid utevistelse.
  • I den andra delstudien med ett urval av förskolor med olika utformning följer forskare barnens aktivitet utomhus mer ingående inom ramen för tre domäner av aktivitet med fokus på rörelse, naturkontakt och socialt liv. Barnens aktivitet, samspel och synergier mellan domänerna dokumenteras genom observation, accelerometer och video.
  • I den sista delstudien används fokusgruppintervjuer med förskollärare och kommunal förvaltning för att fördjupa förståelsen för samspelet verksamhet och fysiska miljö.

På denna sida kommer vi att redovisa arbetet och så småningom även publicera resultat. På länkarna ovan kan du ta del av dokumentation som samlas in genom projektet.

Sidan är under utveckling och kommer att växa i takt med att projektet fortskrider.

Projektperiod:
2021-01-01 – 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Länk till annan webbplats., Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Länk till annan webbplats.

Forskningsområde
Psykologi Länk till annan webbplats., Utbildningsvetenskap Länk till annan webbplats.

Externa finansiärer
Formas

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2023
Sidan publicerad av: Hans Lindborg