Kontakta Kulturskolan

Kulturskolan
Telefon: 090-16 59 53

Besöksadress: Umestan, Paradvägen 36 och Hamnmagasinet, Västra strandgatan 4

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag–fredag 08.00–17.00

Bild

Konferensen hålls i Väven, Umeås kulturhus

Välkommen till drama- och teaterkonferens 1718 aug 2023

Två dagar fyllda av samtal, workshops och föreläsningar kring drama och teater! Vi har bett forskare och lärare dela sina erfarenheter och kunskaper med oss i ett härligt potpurri. Konferensen äger rum i Kulturhuset Väven i centrala Umeå.

Konferensen riktar sig främst till dig som arbetar som drama- och/eller teaterpedagog inom kulturskolorna i Sverige. Du kommer få ta del av all den kunskap och erfarenhet som experterna samlat på sig genom sina yrkesliv och som dom anser att alla som arbetar inom området kan dra nytta och lärdom av. Utifrån det har dessa två dagar utformats. Arbetar du i anknytning till ämnet, som t ex chef, samordnare eller verksamhetsutvecklare? Då är du också varmt välkommen! Vi är säkra på att även du kommer få mycket att ta med dig från dagarna.

Programmet består av föreläsningar och valbara workshops. Läs mer nedan om vilka workshop du kan välja och klicka sedan på anmälan och gör dina val. Varmt välkommen!

Kostnad

Konferensen kostar 3100:- (inkl.moms) Då ingår lunch och fika,
Konferensmiddag med underhållning: 600:- bokas separat i anmälan

Boka din plats här:

Program

Torsdag 17 Augusti

08:30–10:00 Registrering, i café FIKA i anslutning till Vävenscenen

10:00–10:30 Invigning Vävenscenen 

10:30–11:30 Föreläsning Vävenscenen

Whole class Drama - the 'rat under the rug'!
Patrice Baldwin – författare och internationell föreläsare inom drama 

This presentation explains how 'whole class drama' could provide a meaningful, holistic approach to learning in schools and what some of the current barriers to this are. The advantages for today's learners, of Drama as a teaching and learning medium, will be explained. Some of the helpful and unhelpful ways in which 'Drama for Learning' practice is now being presented, 're-presented' and maybe 'mis-represented' will also be considered.

11:30–12:30 Lunch P5

12:30–13:30 Föreläsning Vävenscenen

The Third Thing
Stephen Rappaport – skådespelare, regissör och lärare, Vävenscenen

A lecture/demonstration sharing my experiences as a multi-facidted artist and what I has distilled from those experiences, my work with what i refers to as “The Third Thing” in the context of his Intuition in Action workshop. Instead of speaking from a podium, the audience will be asked to take part in some simple exercises to be used as a point of reference for an experiential understanding of what i have to offer. A worshop i connetion in this lecure is offerd in the afternoon.

13:30–15:00 Workshops – 4 valbara pass, i din anmälan väljer du en av dessa

Valbara workshops del 1

Workshop 1: Outsiders
Patrice Baldwin, författare och internationell föreläsare inom drama – obs; ges på engelska. Multisalen, max 30 pers

This Drama workshop uses a poem and images, (fictitious and authentic), to actively and collaboratively engage with the universal themes of migration and settlement. Improvised and devised Drama will bring the images and words to life and drama strategies will be used as 'Thought and Talk' frames, to stimulate and scaffoldthinking and inter-thinking. Suggestions will also be made, for some writing and art opportunities, linked to the Drama.

Workshop 2: Från det globala till det individuella – Processdrama om hållbar utveckling
Eva Österlind, professor i drama vid Stockholms universitet. Vävenscenen, max 18 pers 

Syftet med den här workshopen är att närma oss temat (o)hållbar utveckling med öppna sinnen, utan att förminska problemet, väcka hopplöshet eller aktivera psykologiska försvar. Ett led i detta är att utforska dimensionen mellan det globala och det individuella, och börja sortera lite i frågor om ansvar. Vad är möjligt för en enskild person att göra, och vad kräver beslut på politisk nivå? Intentionen är att alla som deltar, med öppenhet för egna och andras tankar och känslor, orkar ’ta in’ hoten mot vår planet och blir mer medvetna om globala utmaningar, och samtidigt finner kraft att överväga vad de själva faktiskt kan göra här och nu. 

Workshopen som vanligtvis tar 2-3 timmar är designad för högskolestudenter, dvs. vuxna utan tidigare erfarenhet av drama. Inga särskilda förkunskaper krävs om hållbar utveckling. Innehållet går att anpassa till ungdomar och vissa delar kan bearbetas för att passa skolelever. Den har genomförts med studenter och forskare i olika länder och flera forskningsartiklar har publicerats utifrån deltagarnas utvärderingar. 

Workshop 3: Lärandeupplägg i teater
Hanna Håkansson, TinaMaria Ranaxe och Linnéa Christensen – P5, max 25 pers

Samordnare för satsningen TiK (Teater i Kulturskolan) som drivs av Kulturskolan Göteborg och Västerås Kulturskola med stöd av Kulturrådet håller workshop. Satsningen syftar till att utveckla och fördjupa lärandet inom teater i kulturskolan.

Hittills i satsningen har samordnarna i workshops med lärare och elever bland annat undersökt ”scenisk närvaro” och ”scenisk handling”. Vad består kunnandet inom dessa områden av? Hur pratar vi om kunnandet? Hur kan vi utforma kulturskoleundervisningen med progression inom teaterhantverket?

Workshop 4: Processdrama som ingång till en iscensättning
Anneli Einarsson, Fil, dr Pedagogik med inriktning mot dramapedagogik – P5, max 25 pers

En workshop kring att bjuda in barn och unga i en berättandeprocess med Anneli Einarsson, Fil, dr Pedagogik med inriktning mot dramapedagogik.


15:00–15:30 Fika och fria samtal P5

15:30–17:00 Workshops – 4 valbara pass, i din anmälan väljer du en av dessa

Valbara workshops del 2

Workshop 1: Outsiders
Patrice Baldwin, författare och internationell föreläsare inom drama – obs; ges på engelska. Multisalen, max 30 pers

This Drama workshop uses a poem and images, (fictitious and authentic), to actively and collaboratively engage with the universal themes of migration and settlement. Improvised and devised Drama will bring the images and words to life and drama strategies will be used as 'Thought and Talk' frames, to stimulate and scaffoldthinking and inter-thinking. Suggestions will also be made, for some writing and art opportunities, linked to the Drama.

Workshop 2: Intuition in action
Stephen Rappaport, skådespelare, regissör och lärare – obs engelska och svenska blandat. Vävenscenen, max 25 pers

Stephen Rappaport will offer a workshop for those who would like a deeper understanding of his work.

Workshop 3: Processdrama som ingång till en iscensättning
Anneli Einarsson, Fil, dr Pedagogik med inriktning mot dramapedagogik – P5, max 25 pers

En workshop kring att bjuda in barn och unga i en berättande process med Anneli Einarsson, Fil, dr Pedagogik med inriktning mot dramapedagogik.

Workshop 4: Breddat deltagande och öppen verksamhet med fokus på teater och drama 
Madeleine Hermerén, Kulturskolerådet – P5, max 25 pers 

I början på 2023 publiceras Kulturrådets rapport kring Breddat deltagande och öppen verksamhet i kulturskolan. Kulturskolecentrum på Kulturrådet har utifrån besök och intervjuer med barn och unga, pedagoger, kulturskolechef, förvaltningschef och samverkanspart i fem kommuner samt utifrån en nationell enkät och statistik kartlagt kulturskolors arbete med breddat deltagande och öppen verksamhet. Under workshopen samtalar och arbetar vi utifrån rapporten och med fokus på drama/teater. Hur kan drama/teater var ett sätt för att nå nya målgrupper och vilka möjligheter och utmaningar innebär öppen verksamhet för teaterämnet? 

17:00-17:15 Samling Vävenscenen

18:00-20:00 Valbar: Middag, mingel och underhållning P5,
Glöm inte att lägga till middagen i din anmälan om du vill delta.

Program  

Fredag 18 Augusti  

08:30–09:15 Föreläsning, Vävenscenen

Drama som verktyg i undervisning om hållbar utveckling – svårigheter och möjligheter 
Eva Österlind, professor i drama vid Stockholms universitet,
Vävenscenen 

Hållbar utveckling är ett perspektiv som ska genomsyra utbildning på alla nivåer, men utvärderingar från grundskolan visar att elevernas engagemang är begränsat, och att lärarna efterfrågar metoder för hur de ska ta upp tematiken i sin egen undervisning. Frågorna är stora och komplexa, innehållet är värdeladdat, polariserat och oroande för både elever och lärare och riskerar att leda till dystopiska tankar snarare än handlingskraft. Vissa elever är pålästa och engagerade medan andra ’inte bryr sig’, samtidigt som frågan är högst aktuell i den allmänna debatten. Kort sagt hållbar utveckling är ett mycket otypiskt ämnesinnehåll. Inslag av Drama i undervisningen uppskattas ofta, men fungerar kanske inte alltid som det var tänkt. En analys av studenters utvärderingar belyser intressanta skillnader mellan olika grupper. 

09:15–09:45 Fika och fria samtal, FIKA

09:45–11:15 Workshops– 4 valbara pass, i din anmälan väljer du en av dessa

Valbara workshops del 3

Workshop 1: Outsiders
Patrice Baldwin, författare och internationell föreläsare inom drama – obs; ges på engelska. Multisalen, max 30 pers

This Drama workshop uses a poem and images, (fictitious and authentic), to actively and collaboratively engage with the universal themes of migration and settlement. Improvised and devised Drama will bring the images and words to life and drama strategies will be used as 'Thought and Talk' frames, to stimulate and scaffoldthinking and inter-thinking. Suggestions will also be made, for some writing and art opportunities, linked to the Drama.

Workshop 2: Från det globala till det individuella – Processdrama om hållbar utveckling
Eva Österlind, professor i drama vid Stockholms universitet. Vävenscenen, max 18 pers 

Syftet med den här workshopen är att närma oss temat (o)hållbar utveckling med öppna sinnen, utan att förminska problemet, väcka hopplöshet eller aktivera psykologiska försvar. Ett led i detta är att utforska dimensionen mellan det globala och det individuella, och börja sortera lite i frågor om ansvar. Vad är möjligt för en enskild person att göra, och vad kräver beslut på politisk nivå? Intentionen är att alla som deltar, med öppenhet för egna och andras tankar och känslor, orkar ’ta in’ hoten mot vår planet och blir mer medvetna om globala utmaningar, och samtidigt finner kraft att överväga vad de själva faktiskt kan göra här och nu. 

Workshopen som vanligtvis tar 2-3 timmar är designad för högskolestudenter, dvs. vuxna utan tidigare erfarenhet av drama. Inga särskilda förkunskaper krävs om hållbar utveckling. Innehållet går att anpassa till ungdomar och vissa delar kan bearbetas för att passa skolelever. Den har genomförts med studenter och forskare i olika länder och flera forskningsartiklar har publicerats utifrån deltagarnas utvärderingar.  

Workshop 3: Breddat deltagande och öppen verksamhet med fokus på teater och drama 
Madeleine Hermerén, Kulturskolecentrum, Kulturrådet – P5, max 25 pers 

I början på 2023 publiceras Kulturrådets rapport kring Breddat deltagande och öppen verksamhet i kulturskolan. Kulturskolecentrum på Kulturrådet har utifrån besök och intervjuer med barn och unga, pedagoger, kulturskolechef, förvaltningschef och samverkanspart i fem kommuner samt utifrån en nationell enkät och statistik kartlagt kulturskolors arbete med breddat deltagande och öppen verksamhet. Under workshopen samtalar och arbetar vi utifrån rapporten och med fokus på drama/teater. Hur kan drama/teater var ett sätt för att nå nya målgrupper och vilka möjligheter och utmaningar innebär öppen verksamhet för teaterämnet? 

Workshop 4: Lärandeupplägg i teater
Hanna Håkansson, TinaMaria Ranaxe och Linnéa Christensen – P5, max 25 per

Samordnare för satsningen TiK (Teater i Kulturskolan) som drivs av Kulturskolan Göteborg och Västerås Kulturskola med stöd av Kulturrådet håller workshop. Satsningen syftar till att utveckla och fördjupa lärandet inom teater i kulturskolan.  

Hittills i satsningen har samordnarna i workshops med lärare och elever bland annat undersökt ”scenisk närvaro” och ”scenisk handling”. Vad består kunnandet inom dessa områden av? Hur pratar vi om kunnandet? Hur kan vi utforma kulturskoleundervisningen med progression inom teaterhantverket?  

11:30–12:30 Samtal och summering Vävenscenen 

12:30–13:30 Lunch P5 

 Valbart för den som väntar på färd hemåt:
14:00–15:00
Bara hundra år- interaktiv föreställning om rösträttsrörelsen för barn åk 2.

OBS: lokal: Hamnmagasinet, max 30 pers. Bokas i anmälan. ingen extra kostnad.

Kulturskolan i Umeå uppmärksammade införandet av fri och allmän rösträtt i Sverige genom den interaktiva föreställningen Bara 100 år – en resa i tiden, som vänder sig till åk 2. 

Vi frågade oss; Hur kan man göra historien om demokratins framväxt intressant för yngre barn med hjälp av interaktiv teater? Svaret blev en föreställning där de får vara delaktiga och som skapar engagemang för de människor som levde för 100 år sedan - och kämpade för sådant som idag anses självklart. 

Vi ville både utmana och samtidigt förenkla temat som vi valt och då har leken kommit att bli bryggan mellan ämnet, teaterformen och barnen. Som pedagoger kliver vi in och ur i olika roller, precis som barnen också erbjuds att göra. Vi ville tro på barnens förmåga att ta till sig allvaret och det svåra ämnet. Vår upplevelse är att barnen mött oss i det med mycket engagemang och intresse! Vi har hitintills mött hundratals åttaåringar i Umeå och nu vill vi gärna möta kollegor kring detta ständigt aktuella tema – demokrati. Vi bjuder på den interaktiva föreställningen och bjuder in till ett utbyte av erfarenheter och tankar kring teater som pedagogisk möjlighet.  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2023
Sidan publicerad av: Emma Skog