El Sistema Umeå

Bild

Foto: El Sistema Sverige

Kontakta Kulturskolan

Kulturskolan
Telefon: 090-16 59 53

Besöksadress: Umestan, Paradvägen 36 och Hamnmagasinet, Västra strandgatan 4

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag–fredag 08.00–17.00

El Sistema Umeå, kör- och orkesterskola för barn

Spel och sång i grupp som El Sistema innebär är ett utmärkt verktyg för att skapa engagemang och gemenskap. Vår verksamhet sker i nära samarbete med grundskolan på plats i skolan där vi kan nå alla barn. Undervisningen är gratis för barnen, och vi vill att alla ska få en möjlighet att utveckla sin ”spirit”, moral, intellekt, engagemang och förstå sig själv i relation till gruppen – individens bidrag för att nå kollektiva mål. Det musikaliska språket är dessutom universiellt och överbrygger alla gränser.

Hur går det till?
Rent metodiskt innebär det att barnen ska spela/sjunga mycket och ofta. Genom att erbjuda tid och kontinuitet är vår målsättning att uppnå en framgångsrik progression, såväl musikaliskt som socialt, för barnen.

Vår verksamhet riktar sig till elever på skolorna Ersdungen och Östra Ersboda. Undervisningen är obligatorisk från förskoleklass till och med årskurs 3. För åk 4 – åk 9 är den frivillig och ligger i anslutning till skoldagen. Vi har även en frivillig orkester på Ålidhemsskolan. Vår förhoppning är att vi ska nå barn och ungdomar som kanske annars inte skulle söka sig till musikundervisning.

 El Sistema Umeå omfattar cirka 550 elever som vi möter 1-3 gånger/veckan. Ett arbetslag på 13 lärare och två projektledare jobbar nu del av tjänst i ES Umeå.

Avgift
Från och med årskurs 4 kan elever anmäla sig frivilligt till orkester. Anmälan görs enskilt och en avgift på 220 kr tas ut. Avgiftsbefrielse finns som en möjlighet. I övrigt startar vi nya 6-åringar och fortsätter med rytmik,stråk,kör och blås på de olika skolorna.

Processledare är Jessica Marklund jessica.marklund@umea.se och Johanna Brännström johanna.brannstrom@umea.se.

Vänstay (står för: vänner, stanna)
Utöver lektionerna deltar lärare och elever med sina familjer på "Vänstay", en samling på vardagar på Ersbodaskolorna. Detta är den sociala samlingspunkten. Denna samling, som sker i lämplig lokal innehåller konserter, fika, sång och samvaro. Ca 1 gång per månad anordnas besök av lokala förebildande musiker, bl.a. musiker från Norrlandsoperan. För denna aktivitet bjuds studieförbund och föreningar in att delta.
Studieförbundet NBV är med och stöder El Sistema Umeå på våra Vänstayträffar och olika arrangemang.

Finansiering och samarbetspartners
El Sistema Umeå finansieras för närvarande av Kulturskolan i Umeå. Vi samarbetar med Norrlandsoperans Symfoniorkester, NBV Nykterhetsrörelsens Bildningsförbund och Gröna Tryck. Bostaden bidrar med ett ekonomiskt stöd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2024
Sidan publicerad av: Emma Skog