Avgifter

Kontakta Kulturskolan

Kulturskolan
Telefon: 090-16 59 53

Besöksadress: Umestan, Paradvägen 36 och Hamnmagasinet, Västra strandgatan 4

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Terminsavgift

Avgiften som ni betalar är för en plats i Kulturskola per termin. Avgiften faktureras i mars respektive oktober. När ni fått en plats kommer avgiften att debiteras 1 gång per termin.

Om ditt barn medverkar i flera ämneskurser inom kulturskolan ges en rabatt på 200:-. (exempelvis om ditt barn spelar ett instrument och deltar i en teatergrupp kommer teatergruppen kosta 400:-).

Terminskurs (inkl. Suzuki) 600 kr

(Terminskurs 2, 3 osv 400kr/termin. Obs. endast en kurs inom instrument/sång per elev är möjlig)

Kortkurs (6-8 tillfällen), El Sistema (frivillig) Småbarnsmusik, kör/ensemble/orkester 300 kr
(Om du redan går i en annan kurs på Kulturskolan, så får du vara med i orkestrar, ensembler och körer kopplade till ditt ämne utan att betala extra avgift)
Fördjupningslinjen (F-linjen) 900 kr

Instrumenthyra 400 kr

Öppen verksamhet (ej Skapande Lördag) (engångsavgift): 50 kr

Avgiftsbefrielse ansöks direkt via musikskolans chef Camilla Freedman

Anmälningsvillkor

Får man prova på innan man bestämmer sig?

Anmälan till en terminskurs eller kortkurs är bindande och avgiften faktureras även om du tex hoppar av efter enbart ett deltagartillfälle. Du kan avboka din plats och få avgiften återbetald om detta sker innan kursstart.

Det finns andra sätt att prova på olika ämnen på Kulturskolan:

Ibland ordnar Kulturskolan kompisveckor, öppet hus, workshops, kortkurser och lovkurser där man får träffa våra lärare och prova ett ämne under kortare tid. Håll utkik på vår hemsida och på Facebook. Du kan också höra av dig om du vill veta mer innan du anmäler dig.

Vilka villkor gäller för betalning och avbokning?

Om du ångrar dig har du rätt att avboka platsen utan betalningskrav fram till dagen innan första kursdag. Avbokning görs via din sida i StudyAlong.

Det räcker inte att bara säga till läraren och det går inte att använda StudyAlong för att avboka.

I ditt meddelande måste det tydligt framgå att du vill avboka platsen och vilken elev, kurs och tid det gäller.

Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om eleven slutar under pågående termin, oavsett hur få lektioner eleven närvarat på. Obetald faktura gäller inte som avbokning. Frånvaro räknas inte heller som avbokning. Avbokning görs via din sida i StudyAlong.

Faktura skickas hem inom ca en-två månader efter kursstart. Fakturan ska betalas inom 30 dagar, senast på förfallodatum. Därefter överlämnas fordran till inkasso.

Om fakturan är obetald vid förfallodatum avbokas kursen, eleven mister sin plats och kursplatsen återgår automatiskt till kurskatalogen.

Vid allvarligare sjukdom/skada kan din plats sägas upp och avgiften återbetalas mot uppvisande av läkarintyg.

Avbokning av plats görs din sida på StudyAlong.

Observera att om du redan påbörjat din kurs i Kulturskolan så återbetalas kursavgiften inte när du avbokar din plats.

 

Här hittar du våra fullständiga anmälningsvillkor:

Anmälningsvillkor

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2020
Publicerad: 10 september 2018
Sidan publicerad av: Emma Skog