Kulturskolan är en trygg plats

Kontakta Kulturskolan

Kulturskolan
Telefon: 090-16 59 53

Besöksadress: Umestan, Paradvägen 36 och Hamnmagasinet, Västra strandgatan 4

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag–fredag 08.00–17.00

Under slutet av höstterminen svarade deltagarna i Kulturskolan på en enkät och trygghet och delaktighet. Resultatet visade att deltagare känner sig trygga när de besöker Kulturskolans lokaler.

-Det känns jättefint att så många trivs och känner sig trygga hos oss säger Beatrice Hammar, kulturskolechef i Umeå. Med enkätsvaren till grund hoppas vi kunna fortsätta arbetet med att skapa trygga platser i väntan på lektion eller gruppträffar.

-En annan del som blev tydlig i resultatet på enkäten är att många deltagare blir skjutsade i bil till sina träffar (ca 48%) Berättar Beatrice Hammar. - Det ger en tydlig indikation på att vi ska arbeta hårdare för att flytta ut vår verksamhet till våra ytterområden för att på så sätt bli mer tillgängliga.

På sikt hoppas Kulturskolan också få möjlighet att ha lokaler som ligger i nära anslutning till lokaltrafiken. Deltagare ska inte behöva vara beroende av föräldrars möjlighet att skjutsa för att komma till sina lektioner.

Siffrorna på deltagarnas möjlighet att påverka och känna sig delaktig i beslut som rör verksamheten är också hög. Under våren och hösten kommer Kulturskolan göra en extra satsning för att öka just inflytandet över kursutbudet genom att starta upp referensgrupper bestående av barn och unga.

Enkätresultat o siffror:

47,9% av de svarande får skjuts av en vuxen för att ta sig till sin kurs

69,4% känner sig jättetrygga innan/efter kursen (ca 29% svarar att de är trygga)

På frågan ”får du vara med och bestämma vad du får göra på dina lektioner/träffar?” svarar 60% mycket/väldigt mycket, 28,6% svarar 3 på en 5 gradig skala och 10,9% svarar lite.

Bild

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2023
Sidan publicerad av: Emma Skog