Avtal ger barn och ungdomar inflytande i Umeås kulturliv

Kontakta Kulturskolan

Kulturskolan
Telefon: 090-16 59 53

Besöksadress: Umestan, Paradvägen 36 och Hamnmagasinet, Västra strandgatan 4

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Måndag 15 juni undertecknas ett avtal av avdelningschef för Kulturskolan, kulturchef samt ordförande och vice ordförande i Kulturskolans elevförening. Kulturskolan i Umeå är, vad vi vet, den första i Sverige som sätter inflytandefrågan på pränt. Med avtalet avser vi att ge barn och ungdomar som deltar i Kulturskolans verksamhet reellt inflytande på individ-, grupp- och organisationsnivå.

 

UME är en av de största kulturföreningarna för barn och ungdomar i Umeå kommun. Föreningen samlar över 700 barn och ungdomar som utöver alla former av kultur; allt från musik till cirkus. Barn och ungdomar är en central del av Umeås kulturliv och för att öka deltagandet i denna grupp behövs delaktighet. Därmed är demokrati ett viktigt verktyg för att främja delaktigheten, vilket detta avtal gör i stor utsträckning."

På detta sätt inleds avtalet som undertecknas den 15 juni. Ett exempel på den typ av inflytande som ges är att elevföreningen är en av remissinstanserna vid Umeå kommuns nya kulturpolitiska program (organisationsnivå), men också att vi erbjuder alla kursdeltagare i Kulturskolan möjlighet till ett individuellt samtal med sin lärare/pedagog.

Kulturskolan är till för alla 0-25 år i Umeå kommun och med möjlighet till påverkan och inflytande kan verksamheten enbart utvecklas till det bättre, i större utsträckning erbjuda det utbud som efterfrågas och bli en ännu bättre plats för de unga som vill uttrycka sig kreativt och konstnärligt inom olika estetiska ämnen. Vi vill skapa förutsättningar för inflytande genom det aktuella avtalet, men också genom att bjuda in till demokratidagar under läsårets båda terminer.

Kulturskolan i Umeå når varje vecka ca 2500 barn genom vår kursverksamhet, våra orkestrar och körer, med El Sistema på Ersboda, i vår öppna verksamhet och i samverkan med skolan, till exempel genom dramapedagogiska program och Skapande skola. Den 24 augusti öppnar anmälan till nästa läsårs kurser. Vi erbjuder både terminskurser och kortkurser i en hel mängd olika ämnen!

Mer information

Camilla Freedman
enhetschef Kulturskolan
camilla.freedman@umea.se
070-373 59 61

Calle Lindkvist
ordförande Kulturskolans elevförening
calle.lindkvist0@gmail.com

Fredrik Lindegren
kulturchef
fredrik.lindegren@umea.se

 
Bild

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2020
Publicerad: 15 juni 2020
Sidan publicerad av: Emma Skog