Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild för 'Samhällsvetenskapsprogrammet'

Samhällsvetenskapsprogrammet

Högskoleförberedande program för dig som vill ha flera valmöjligheter i framtiden
2 Inriktningar:
 • Beteendevetenskap
 • Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder dig för vidare studier och passar dig som är intresserad av samhällsfrågor, den värld vi lever i och hur människan och samhället fungerar och utvecklas både lokalt och globalt. Nytt för höstterminen 2023 är att vi erbjuder profilering inom våra inriktningar (samhällsvetenskap: FN och beteendevetenskap: kriminologi).

Hos oss får du också en unik möjlighet att maxa din utbildning utifrån dina behov och intressen.

Här får du möjlighet att lära dig om samhällsstrukturen på olika nivåer genom studier av människors livsvillkor utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Du får möjlighet att utveckla din medvetenhet om kultur, demokrati och mekanismer i samhället som är viktiga, både för en framtida yrkesroll men också som samhällsmedborgare. Du får bredda och fördjupa din förståelse i såväl nationella som internationella samhällsfrågor och under utbildningen får du omfattande kunskaper inom bl.a. globalisering, samhällsutveckling, politik, ekonomi, historia, filosofi och psykologi.

På Midgårdsskolans Samhällsvetenskapsprogram varvar vi teoretisk undervisning med studiebesök och verklighetsbaserade case. Under år två deltar alla elever på programmet i det årliga FN-rollspelet. Som deltagare i FN-rollspelet får du sätta dig in i rollen som delegat (ombud) för ett av världens länder. Tillsammans med övriga delegater får du samtala om viktiga globala frågor och verka fram nya internationella avtal. 

Ett program - två inriktningar

Betendevetenskap: profil kriminologi

Här är studier av människan i fokus. Inriktningen ger dig kunskaper om hur människor agerar som individer och om hur det sociala samspelet påverkar oss. Vi arbetar bland annat med psykisk ohälsa och sjukdom, avvikande beteenden som kriminalitet och sociala frågor med utgångspunkt i till exempel etnicitet och klass. Du får också lära dig göra vetenskapliga undersökningar och blir väl förberedd för vidare studier.

Samhällsvetenskap: profil FN

Inriktningen ger dig kunskaper om hur moderna samhällen är uppbyggda och förändras, både lokalt och globalt. Vi arbetar bland annat med teorier kring vad som skapar fred och konflikt, relationer mellan nationer och andra internationella organisationer, demokrati och andra statsskick samt mänskliga rättigheter och globaliseringens effekter. Vi genomför ett FN-rollspel där vi studerar hur förhandlingar och beslut genomförs i FN. Du får också lära dig att göra vetenskapliga undersökningar och blir väl förberedd för vidare studier.

Se våra elever själva berätta om programmet:

Besök oss och se våra lokaler

Om du vill se hur det ser ut hos oss är du välkommen att göra ett så kallat prasobesök (praktisk skolorientering) hos oss och följa med i en klass under en dag. Anmälan till praso öppnar vecka 47 samband med skolbesöksveckan. Du kan även gå en digital rundvandring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hos oss och se hur det ser ut i några av våra lokaler.

Maxa din utbildning

Är du intresserad av språk, kultur, musik, bild, dans, film/foto eller teater?
På Samhällsvetenskapsprogrammet har du unik möjlighet att kombinera dina studier med estetiska kurser. Inom ramen för valbara kurser och individuella val har du 500 poäng som du själv väljer hur du vill använda. Vi har ett stort urval av valbara kurser som gör att du kan forma din utbildning utifrån dina intressen oavsett om du vill fördjupa dig vidare inom naturvetenskapen eller bredda din kompetens och läsa programöverskridande kurser. Till exempel en kurs i programmering eller internationella relationer. Valet är ditt!

Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagningen i Västerbottens län sköter antagningen till årskurs 1 för alla kommunala och fristående gymnasieskolor i länet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats finns även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.

Inriktningar

Här står studier av människan i fokus. Inriktningen ger dig en förståelse för människors agerande som individer och det sociala samspelet mellan människor. Här får du en förståelse för hur individer och grupper påverkar varandra samt kunskaper om psykologi, sociologi och ledarskap. Inriktningen förbereder dig för vidare studier och passar dig som i framtiden vill arbeta med att vägleda, informera eller coacha andra människor.

Exempel på kurser:

 • Psykologi
 • Sociologi
 • Ledarskap
 • Kommunikation

Inriktningen ger dig kunskaper om hur samhällen fungerar och förändras både lokalt och globalt. Vi arbetar bl.a. med internationella relationer, globalisering, mänskliga rättigheter, konflikthantering samt miljöfrågor och studerar hur samhällen fungerar och förändras över tid. Du får också lära dig att göra vetenskapliga undersökningar vilket gör dig väl förberedd för vidare studier.

 

Exempel på kurser:

 • Historia 2
 • Samhällskunskap 3
 • Geografi
 • Religion 2

SCHEMA

Här ser du ett exempel på hur schemat ser ut för en klass i årskurs 1 i år.

Exempel på schema för SA årskurs 1

Ämnen och poäng

 • Engelska 5 100
 • Engelska 6 100
 • Historia 1b 100
 • Idrott och hälsa 1 100
 • Matematik 1b 100
 • Matematik 2b 100
 • Naturkunskap 1b 100
 • Religionskunskap 1 50
 • Samhällskunskap 1b 100
 • Svenska 1 100
 • Svenska 2 100
 • Svenska 3 100
 • Filosofi 1 50
 • Psykologi 1 50
 • Moderna språk 200
 • Beteendevetenskap eller Samhällsvetenskap 450
 • Valbara kurser 300
 • Individuellt val 200
 • Gymnasiearbete 100
Under utbildningen
 • Arbetsplatsförlagd praktik
 • Samarbete med Umeå universitet
 • Studiebesök
Efter studenten
 • Högskole- eller universitetsstudier
Efter högskolestudier
 • Lärare
 • Psykolog
 • Socionom
 • Krimonolog
 • Systemvetare
 • Kommunikatör
 • Jurist
 • Polis

Elinsofia Pennerud

bitr. rektor

090-16 59 87

mejl

Gunilla Grenholm

studie- och yrkesvägledare

090-16 59 69

mejl
 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2023
Sidan publicerad av: Andreas Härgestam Arvidsson