Studenten och skolavslutning 2021

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

I Västerbotten kommer alla skolavslutningar och examen i grundskola och gymnasieskola ske utan närvarande vårdnadshavare, anhöriga och andra externa besökare. Detta efter samråd med regionens smittskyddsläkare.

Studentfirande för elever i årskurs 3-4 och IMY

Även årets student kommer att genomföras i mindre grupper och utan närvarande släkt och vänner. Detta för att minska risken för spridning av covid -19.

För våra avgångselever betyder det att man fikar tillsammans i klassrummet onsdag den 16 juni följt av klassfotografering och att det traditionella utspringet görs klassvis och utan publik. Det innebär att vi i år inte heller kan välkomna anhöriga till skolgården. Vi hoppas att familj och vänner har en förståelse detta och respekterar formerna för årets avslutning.

Studenternas schema 16 juni 2021.

Skolavslutning för elever på IMA, IMS, årskurs 1 och 2

Elever på IMA och IMS avslutar läsåret tisdag 15 juni.

Elever i årskurs 1–2 har sin sista skoldag måndag 14 juni. De avslutar terminen den 15 juni i klassrummet där elever och mentorer får möjlighet att tillsammans se en förinspelad avslutningsföreställning och önska varandra en trevlig sommar. Årskurs 1 kl. 09.00 och årskurs 2 kl. 10.30. 

Mer information om avslutningsdagen går ut till klassen via mentor.

Mer information:

Skolavslutning och studenten 2021

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2021
Publicerad: 25 maj 2021
Sidan publicerad av: Miia Wännström