Skolinspektionen ger högsta betyg till estetiska program

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Vi är stolta och glada över att Skolinspektionen i samband med en rutinkontroll av de estetiska programmen med inriktningarna bild och formgivning respektive teater, som genomfördes under våren, bedömde att programmen i hög utsträckning uppfyllde samtliga av de områden som de tittade på.

Skolinspektion granskar regelbundet all skolverksamhet i landet för att se hur väl skolorna klarar sitt uppdrag att ge varje elev förutsättningar att nå de nationella målen. I bedömningen tittar de på fyra områden och bedömer om skolan uppnår dem i hög, i flera delar eller låg utsträckning.

Granskningen av de två inriktningarna på estetiska programmet var en rutinkontroll som skedde efter att Skolinspektionen tagit kontakt med skolan.

– Vi tycker att det är jätteroligt att Skolinspektionen är så positiv i sin rapport om vår verksamhet. I synnerhet deras beskrivning av undervisningen och kvalitén kring vår lektionsstruktur samt lärarnas jobb med att skapa engagemang, stimulans och motivation hos våra elever. Det är en väldigt rolig personal och elevgrupp att jobba med och jag håller med Skolinspektionen om att personalen gör ett fantastiskt jobb med våra elever., säger Erik Pettersson, rektor för Estetiska programmet med inriktningarna Bild och formgivning, Dans, Estetik och media samt Teater.

Sammanställning av Skolinspektionens bedömning:

  • Rektors ledarskap: Rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling.
  • Undervisning: Undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden.
  • Trygghet och studiero: Skolan arbetar i hög utsträckning så att utbildningen präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete.
  • Bedömning och betygssättning: Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedömning och betyg ges i hög utsträckning.

Rapporten finns att läsa i sin helhet via Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig vill utvecklas inom området och få en bra behörighet för vidare studier

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där du behörighet för vidare studier vid högskola eller universitet samtidigt som du får utvecklas inom ditt intresseområde. Oavsett vilket av programmen du läser och vilken väg du väljer att gå efter studenten kommer du att ha nytta av de kunskaper och kompetenser som du fått på programmet.

Två av lärarna samt rektor på estetiska programmet, från vänster Ingrid Sandström, Erik Pettersson och Matilda Glenge.

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2021
Sidan publicerad av: Therése Swärd