Elevskyddsombud redo för sitt nya uppdrag

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Nya elevskyddsombud fick utbildning i arbetsmiljöfrågor.

I veckan har våra elevskyddsombud deltagit i sin skyddsombudsutbildning. I vanliga fall kommer Sveriges elevkårer till oss i början av hösten för att träffa de nya ombuden och ge dem den utbildning de behöver för sitt uppdrag. På grund av pågående pandemi avvaktade vi men beslutade att det utifrån läget inte var möjligt med en fysisk träff. Istället för att ställa in ställde vi om och eleverna fick ta del av utbildningen digitalt.

Forum för arbetsmiljöfrågor på Midgårdsskolan

Alla klasser och program har möjlighet att anmäla elevskyddsombud som under höstterminen erbjuds att delta i skyddsombudsutbildningen. Under läsåret bjuds elevskyddsombuden tillsammans med personalens skyddsombud in till den så kallade arbetsmiljögruppens möten där skyddsombud och rektorer/chefer för en dialog med personal från Fastighet och hyresvärd kring frågor som rör skolans arbetsmiljö.

Arbetsmiljögruppen träffas 4-5 gånger per läsår. Nästa träff är planerad till februari 2021.

People photo created by diana.grytsku

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2020
Sidan publicerad av: Therése Swärd