Vad gäller kring Covid-19

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Här har vi samlat information som rör Covid-19 samt de lokala anpassningar som gjorts för att minska risk för smittspridning på skolan. Eventuell ny information som rör covid-19 uppdateras här samt i skolans lärplattform, Unikum.

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom Länk till annan webbplats. som kan förekomma vid Covid-19.

Om elev eller personal insjuknar under skol-/arbetsdagen ska eleven/personal gå hem så snart som möjligt. Om elev inte kan ta sig hem utan allmänna transportmedel tar elev eller skola kontakt med vårdnadshavare. I väntan på vårdnadshavare får elev vänta i enskilt rum.

Hur länge ska jag stanna hemma?

Från och med onsdag 9 februari avvecklar Regeringen och Folkhälsomyndigheten flera restriktioner. Hushålls- eller familjekarantän upphör och PCR-tester kommer i första hand att användas för vårdpersonal och personer i riskgrupp från detta datum. Den breda testningen av allmänheten avslutas.

Det är viktigt att även fortsättningsvis stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om man är sjuk. Barn, elever och personal behöver vara friska innan de återvänder till förskola, skola och arbete. Barn kan gå tillbaka till exempelvis förskolan när de är tillräckligt pigga och har varit utan feber i ett dygn.

Läs mer: Covid-19: Stanna hemma om du är sjuk - 1177 Länk till annan webbplats.

Hur deltar jag i undervisningen om jag behöver vara hemma på grund av förkylningssymptom?

I nuläget bedrivs ingen fjärr- eller distansundervisning, vilket innebär att de lektioner som hålls i klassrummet ej sänds ut via länk. Undervisande lärare ska dock lägga ut information i Unikum alternativt Google Classroom så att den som behöver vara hemma ändå ska kunna följa med i undervisningen.

Var kan jag vända mig för stöd och hjälp med tekniken om jag behöver göra skolarbete hemifrån?

Det finns telefonsupport för tekniska frågor måndag–fredag kl. 8-11 via telefonnummer 090-16 64 10. Det finns också ett kontaktformulär som du kan använda om du vill skicka in din fråga här Länk till annan webbplats.. Frågorna besvaras i den turordning som de kommer in.

Det finns även en FAQ med svar på tekniska frågor och möjlighet till support i samband med distansundervisning här Länk till annan webbplats.. Dokumentet uppdateras löpande med vanligt förekommande frågor.

Mer information från Umeå kommun

www.umea.se/coronavirus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns samlad och uppdaterad information om coronaviruset. Om du har frågor eller funderingar med anledning av coronaviruset kan du även kontakta din rektor.

UPPDATERAD 16 september

Vi behöver hjälpas åt att göra vad vi kan för att minska risken för smittspridning. Därför ber vi dig att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Var uppmärksam på symptom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som kan förekomma vid Covid-19
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även vid lindriga symtom.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta i minst 20 sekunder.
 • Håll en armlängds avstånd till andra människor, inomhus och utomhus.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, dop, kalas eller bröllop.

Hur gör jag om jag blir sjuk under skoldagen?

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Om eleven inte kan ta sig hem utan allmänna transportmedel tar elev eller skola kontakt med vårdnadshavare. I väntan på vårdnadshavare får elev vänta i enskilt rum.

Hur gör jag om jag blir sjuk?

Elever ska stanna hemma så länge som det känner sig sjuka och man ska vara symptomfri minst två dagar innan återgång till skolan. Vi uppmanar både elever och personal att testa sig för Covid-19. Du som har BankID kan provtas via egenprovtagning. Det erbjuds även dig som är skriven i ett annat län. Om dina symtom inte försvinner på 24 timmar be gärna någon frisk person att hämta ut kit för egenprovtagning och genomför provtagningen, alternativt kontakta hälsocentralen/1177 för råd och hjälp med provtagning.

1177 om egenprovtagning i Västerbotten Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten om hur länge bör jag stanna hemma Länk till annan webbplats.

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 (uppdaterad 13/9) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om vad som gäller. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur deltar jag i undervisningen om jag behöver vara hemma på grund av förkylningssymptom?

Undervisande lärare lägger ut information i Unikum så att den som behöver vara hemma ändå ska kunna följa med i undervisningen under de veckor som undervisning bedrivs i skolans lokaler.

Frånvaroanmälan av elev trots närvaro

Vid tillfällen där elever deltar hemifrån fast det är närundervisning ska frånvaro anmälas. Detta med anledning av att skolan har en skyldighet att frånvaroanmäla elever som inte fysiskt är i skolan vid närundervisning samt att vid exempelvis brand behöver veta vilka som fysiskt befinner sig i skolans lokaler. När eleven närvarar på distans och får frånvaro klassas den som anmäld och påverkar inte CSN.

Hur sker informationsspridning vid kännedom om konstaterad smitta på skolan?

Om rektor får information att en elev eller personal har bekräftad covid kommer rektor att, enligt rekommendation från smittskyddet i Västerbotten, meddela närmast berörda. Vid behov kontaktar även smittskyddet, utifrån sina rutiner, den som kan ha varit i kontakt med den smittade.

Vid eventuell smitta kommer vi, om smittskyddet bedömer att behovet finns, övergå till fjärrundervisning för berörd grupp.

Åtgärder för att minska smittspridning på skolan

Vi arbetar löpande med att se över hur vi kan minska risk för smittspridning bland elever och personal och har vidtagit följande åtgärder:

 • Påminnelse till elever och personal att fortsätta hålla distans i närundervisning, det gäller även vid specialpedagogisk undervisningssituation.
 • Handdesinfektion i anslutning till entréer och andra gemensamma ytor.
 • Prioritering av städning av kontakt- och allmänytor.
 • Ytdescinfektionsmedel att rengöra gemenamma arbetsverktyg ex. instrument.
 • Fördelning av lunchtider för att minska trängsel i matsalen.
 • Förskjutning av lektionsstart/-slut med syfte att minska trängsel vid skåp.
 • Vi uppmanar eleverna att ta med sig läromedel för första och sista lektionen hem för att undvika trängsel vid skåp i samband med dagens start/slut.
 • Markeringar på golv för att påminna om avstånd.
 • Utifrån vårt nya schemaupplägg har varje lektionssal ett eget grupprum vilket ger ökade förutsättningar för att hålla avstånd till varandra under lektionen.
 • Alla lektionssalar och grupprum är öppna under hela dagen för att elever ska kunna dela upp sig över skolan och hålla avstånd under lunch och rast.
 • Särskilda anpassningar för kurser utifrån behov exempelvis plexiglas på pianot mellan lärare och elev vid sånglektioner.
 • Uppföljning av covid sker löpande på klassrådstid och påminner elever om att ta ansvar för att undvika trängsel m.m.
 • Inga externa uthyrningar av skolans lokaler.

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2022
Sidan publicerad av: Therése Swärd