Nystart för oss på Midgårdsskolan

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

I augusti får vi äntligen slå upp dörrarna och förverkliga vår vision om en skola med en arbetsmiljö som bidrar till minskad stress samtidigt som vi förbereder våra elever väl inför vidare studier vid högskola eller universitet.

Från och med i höst läser våra elever ett färre antal kurser per termin än tidigare. Istället för att läsa alla kurser över ett helt läsår och ha de flesta kursavslut på våren läser de nu några kurser på hösten och några på våren. Våra elever läser lika många kurser per läsår som elever på andra skolor men de flesta kurser avslutas hos oss vid terminsavslut istället för vid läsårsslut vilket ger eleverna en jämnare arbetsfördelning över läsåret.

Hur ser dagen ut?

Skoldagen delas upp i ett för- och ett eftermiddagspass. De flesta kurserna är fördelade på två pass per vecka. Vi har strävat efter att lägga ut kurserna på ett sätt som ger en så varierad skolvecka och termin som möjligt dvs. en blandning av teoretiska och praktiska kurser.

Mellan kl. 11.00 och 13.00 har eleverna ett längre sammanhållet lunchpass som vi kallar MID-tid, där finns möjlighet till exempelvis läxläsning, studiestöd, träffar med mentor, motion, skapande verksamhet, föreställningar, elevkårsaktiviteter, vila/återhämtning med mera.

Anpassning av skolans miljöer

Inför hösten gör vi en del förändringar i våra studiemiljöer för att anpassa dem till vårt nya arbetssätt samt skapa fler sociala och öppna studieytor i skolan.

Bakgrund:

Eleverna på Midgårdsskolan trivs och känner sig trygga. Men precis som på de flesta andra gymnasieskolor uppger eleverna att de känner sig stressade. Detta har bland annat framkommit i den elevenkät som genomförs varje år. Eleverna uppger själva att en orsak till stressen är de stora antalet kurser som läses samtidigt där prov och inlämningsuppgifter periodvis sammanfaller. Vi hoppas därför upplägget med färre parallella kurser ska minska stressen för våra elever och ge dem en bättre överblick över och förutsättningar för sina studier.

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2020
Sidan publicerad av: Therése Swärd