Resultatet av årets skolval på Midgårdsskolan

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Torsdag 23 maj genomfördes EU-skolvalet på Midgårdsskolan. Elevkåren stod som arrangör och agerade både valförrättare och rösträknare. Alla elever erbjöds möjlighet att delta i valet och valdeltagande låg på 24,5 %.

Rösterna fördelades på följande partier:

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2019
Publicerad: 27 maj 2019
Sidan publicerad av: Therése Swärd