Riksdagens talman besöker Midgårdsskolan

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Riksdagens talman Andreas Norlén träffade elever på Midgårdsskolan och gav en intervju till den fria skoltidningen Orden.

Måndag 11 mars träffade riksdagens talman, Andreas Norlén, eleverna i årskurs 1 på samhällsvetenskaps programmet samt årskurs 2 på naturvetenskapsprogrammet på Midgårdsskolan.

Besöket inleddes med en föreläsning om firandet av hela Sveriges demokrati 100 år samt om demokratins utmaningar i dag. Under föreläsningen fick eleverna besvara tre frågor varav en var: Om det var val idag, skulle du välja att rösta? De flesta eleverna uppgav att de skulle rösta vilket fick talmannen att uttrycka sin hoppfullhet då han var tydlig med att vi inte kan ta vår demokrati för given utan att vi måste vårda och värna den genom att engagera sig i föreningsliv, att läsa på, följa samhällsdebatten och att välja att gå och rösta.

Eleverna fick också möjlighet att ställa sina frågor till talmannen. En av de frågor som ställdes var: Vilket tips skulle du ge till nästkommande talman? där talmannen menade att det viktigaste är att vara hela riksdagens talman, vara öppen, agera rationellt enligt lagar och regler samt vara sig själv.

Efter föreläsningen åt talmannen lunch tillsammans med skolans elevkårsordförande samt en representant från den fria skoltidningen Orden. Besöket avslutades därefter i skolans cafeteria där talmannen intervjuades för Orden som han senare kommer att få ett nummer av.

Midgårdsskolan - enda skolbesöket i Västerbotten

Riksdagen firar under året den demokratins historiska genombrott och som ett led i det besöker talmannen samt de vice talmännen landets alla län för att markera att demokratin angår alla och att riksdagen är hela Sveriges riksdag. Det första besöket gick till Västerbotten där talman Andreas Norlén besökt Umeå 10-11 mars. Midgårdsskolan och våra elever är den enda skolan i Västerbotten som fått möjlighet att träffa talmannen under denna turné.

Talmannen föreläste för elever från natur- och samhällsvetenskapsprogrammen.

Fredrik Lindmark, rektor Natur- och samhällsvetenskapsprogrammen, och talman Andreas Norlén

I föreläsningen pratade talmannen om demokratins historia men också dess framtid.

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2019
Sidan publicerad av: Therése Swärd