Vi uppmärksammar FN-dagen

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Under FN-dagen den 24/10 uppmärksammar vi på Midgårdsskolan FN´s globala mål  genom att hålla en aktion för intresserade elever på skolan. Syftet är att fånga upp hur vi kan fortsätta engagera nästa generation i arbetet att öka de mänskliga rättigheterna. Under dagen får skolan även besök av ordföranden för Svenska FN-förbundet, Alexander Gabelic.

Sedan FN grundades den 24 oktober 1945 har fler och fler länder i världen valt att aktivt samarbeta för att uppnå fred och säkerhet, social och ekonomisk utveckling samt främja de mänskliga rättigheterna. År 1945 var det 50 stater som skrev på samverkansavtal men idag är det 193 länder som står bakom samma tre målsättningar.

Trots massmedial uppmärksamhet om ökade flyktingströmmar, konflikter och naturkatastrofer har läget i världen blivit bättre. De senaste årens förbättringar inom bl.a. hälsa, med minskad mödradödlighet och fattigdom med färre antal människor som lever under fattigdomsgränsen, är ett resultat av ett globalt engagemang stater emellan. Detta innebär stora steg framåt mot en värld där allas rätt till liv och frihet lyfts fram.

På Internationella FN-dagen, tisdag den 24 oktober, uppmärksammar vi de globala målen och fångar upp hur vi kan fortsätta engagera nästa generation. Midgårdsskolans FN-förening håller i en aktion i kafeterian där du som elev kan lyfta dina åsikter om några av de globala målen. #globalamålen #fndagen.

Under dagen gästas vi även av ordförande för Svenska FN-förbundet Alexander Gabelic som bland annat kommer att träffa en klass samt hålla tal på kafeteriascenen.

Bild

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2017
Sidan publicerad av: Katarina Lundgren