Information angående fjärr- och distansundervisning

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Från och med måndag 15 februari införs en mer omfattande fjärr- och distansundervisning på de kommunala gymnasieskolorna. Nu ska endast en tredjedel av eleverna få närundervisning på skolorna. Det innebär att eleverna är på skolan enligt ett rullande schema fram till och med 16 juni.

För eleverna på Midgårdsskolan innebär det att:

 • Undervisning fortsätter på distans men årskurs 3 får närundervisning på heltid efter påsklovet. Årskurs 1 (jämna veckor) och 2 (udda veckor) har närundervisning varannan vecka enligt nedan:

vecka 19 - närundervisning årskurs 2, distansundervisning årskurs 1
vecka 20 - närundervisning årskurs 1, distansundervisning årskurs 2
vecka 21 - närundervisning årskurs 2, distansundervisning årskurs 1
vecka 22 - närundervisning årskurs 1, distansundervisning årskurs 2
vecka 23 - närundervisning årskurs 2, distansundervisning årskurs 1
vecka 24 - Avslutningsveckan.

 • Elever på Introduktionsprogram samt gymnasiesärskolan har från och med vecka 2 undervisning i skolans lokaler (utifrån Skolinspektionens rekommendation kring undantag).
 • Enskild elev som har behov av särskilt stöd för att nå ett betyg i kurs ges möjlighet att ta del av undervisning på skolan förutsatt att eleven är symptomfri. I fall där det är aktuellt sker dialog mellan berörda. Även detta i enlighet med Skolverkets information.
 • Skolans elevhälsoteam finns tillgängliga, kontaktuppgifter till dem hittar du här.

Vi arbetar för att hålla er uppdaterade och kommer även fortsättningsvis att gå ut med aktuell information via skolans webbplats och Lärum (samma information publiceras i båda kanalerna).

Här kan du läsa mer vad som gäller kring covid -19 till exempel åtgärder på skolan samt hur du gör vid eventuell sjukdom.länk till annan webbplats

Läs mer om rekommendationer utifrån regeringens beslut på Skolverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skollunch till elever med distansundervisning:

Eleverna med distansundervisning på Dragonskolan, Forslundagymnasiet, Maja Beskowgymnasiet och Midgårdsskolan, erbjuds att hämta lunchportioner på sin skola som de kan ta hem och äta under de dagar som undervisningen sker på distans.

För mer information och beställning: www.umea.se/hamtaskolmatlänk till annan webbplats

Hur fungerar distansundervisning?

Undervisning sker digitalt via lärplattform samt Google Meet och eventuella andra programvaror som används i kursen.

Driftstörning 16/3. Google har fungerat sämre under dagen och felsökning pågår. Lärarna håller eleverna uppdaterade kring vad som gäller när det inte går att ansluta via Google Meet.

För att kunna ta del av distansundervisning behöver du som elev:

 • Ha en fungerande skoldator.
 • Tillgång till en fungerande internetuppkoppling.
 • Se till att du har tagit hem läromedel, laddkabel till dator, ev. annat material som rör din undervisning.
 • Kontrollera att du kan logga in på Lärum och med ditt elevkonto (@edu.umea.se) på Google hemifrån.
 • Ev. har tillgång till någon typ av headset/hörlurar med microfon.

Vad krävs för distansstudier?

 • Håll fast vid rutiner och dygnsrytm
 • Följ schemat och närvara utifrån de instruktioner du får av dina lärare
 • Sjukanmäl dig som vanligt om du är sjuk och inte kan delta
 • Tänk på att självstudier innebär mer eget ansvar
 • Håll tidplaner för skolarbeten
 • Kontakta din lärare/mentor i ett tidigt skede om det uppstår problem
 • Skapa en arbetsplats hemma

Här delar skolans elevhälsa med sig av några tips och råd kring distansstudier.

Var kan jag vända mig för stöd och hjälp med tekniken?

Vid behov av teknisk support kan du kontakta IT-tekniker som vid behov kan felanmäla ärendet vidare. Du når IT via telefon: 090-16 64 61 kl. 9-11 samt 13-15 (skoldagar). På skolan finns möjlighet att träffa tekniker kl. 8-17, i hus E.

Observera att eventuell sjukdom kan påverka öppettiderna.

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2021
Publicerad: 17 november 2020
Sidan publicerad av: Miia Wännström